การจัดสัมมนานโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป: ผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย

กี่ยวกับโครงการ: คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปร่วมมือกับ EC Delegation to Thailand จัดงานสัมมนาเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการต่อสู้ สภาวะโลกร้อน เน้นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย

EU Environment Policy Conference 2009

?European Schemes for Carbon Reduction: Impact on Trade and Business?

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.00-17.30 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ddq

ร่วมจัดโดย
คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป – คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย – องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (European Union – EU) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย และองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนานี้ขึ้น โดยเน้นนโยบายสหภาพยุโรปในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน การลดก๊าซเรือนกระจก และระบบ Emission Trading Schemes (EU ETS) โดยจะเชิญวิทยากรจากยุโรป ทั้งที่เป็นผู้ดำเนินนโยบายระดับสูงของคณะกรรมาธิการยุโรป ภาคเอกชน และภาควิชาการ มาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ภาครัฐและเอกชนไทยที่สนใจฟัง

Print Friendly