การประชุมเรื่อง “โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป” (Investment Opportunities for Thai Business in the European Union)

โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปหรืออียูเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูงมากที่สุดในโลก มีประชากรรวมของประเทศสมาชิก 28 ประเทศกว่า 500 ล้านคน ที่ผ่านมานักธุรกิจไทยมักมองยุโรปเป็นเพียงตลาดสำหรับการส่งออกสินค้าหลักของไทย แต่อันที่จริงโอกาสทางธุรกิจสำหรับภาคธุรกิจไทยมิได้จำกัดอยู่เพียงการดำเนินการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปในฐานะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าและบริการไปยังตลาดสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่ภาคธุรกิจไทยยังมีโอกาสและศักยภาพอีกมากในการเปิดตลาดยุโรปในฐานะนักลงทุนหรือการร่วมทุนดำเนินธุรกิจระหว่างกัน

 

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปร่วมกับกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและต้องการส่งเสริมโอกาสการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในยุโรป จึงได้จัดการประชุมในหัวข้อ “โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป” (Investment Opportunities for Thai Business in the European Union) ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป นายนพปฎล  คุณวิบูลย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย นาย Nikolaos Vamvounakis เป็นผู้แทนของสหภาพยุโรปในฐานะประธานหมุนเวียนของสหภาพยุโรป (EU Presidency) ร่วมกล่าวเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของสหภาพยุโรปในฐานะจุดหมายของนักลงทุนต่างชาติ

 

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์โอกาสและลู่ทางการงทุนสำหรับภาคธุรกิจและนักลงทุนไทยในยุโรป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และมีผู้แทนภาคธุรกิจจากหลายสาขา อาทิ ภาคเกษตรและอาหาร มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การลงทุนในสหภาพยุโรป อาทิ  CEO บริษัท ส. ขอนแก่น และ CEO บริษัท CFP เป็นต้น นอกจากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐยังได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศด้วย

 

นอกจากนั้น เพื่อช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันโอกาสการดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจไทยและยุโรป การประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการเปิดตัวการจัดตั้ง “Thai-European Business Dialogue” ซึ่งมีพื้นฐานมาจากดำริของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

 

 “Thai-European Business Dialogue” หรือ TEBD เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มและขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจ (business-driven initiative) โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการผ่านสมาคมธุรกิจการค้าไทย-ยุโรป (Thai-European Business Association – TEBA) เพื่อเป็นเวทีในการประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยและยุโรปที่สนใจการดำเนินการค้าและการลงทุนในไทยและยุโรป โดยเน้นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองภูมิภาคแบบสองทาง กล่าวคือ ทั้งภาคเอกชนยุโรปที่สนใจด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทย และภาคเอกชนไทยที่สนใจการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรป โดยเน้นการเป็นเวทีให้ภาคเอกชนสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับโอกาสและการแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ระหว่างสองภูมิภาค สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.thaieuro.biz

 

ในช่วงนี้วิกฤติการเงินของยุโรปดูเหมือนจะคลี่คลายไปในทิศทางที่สดใสขึ้น และคาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มที่ประสบกับวิกฤติการเงินหลักอย่างประเทศในยุโรปใต้จะปรับตัว      ดีขึ้น ภาคธุรกิจและนักลงทุนจึงควรรีบพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยหันมามองตลาดยุโรปให้ดีว่ามีศักยภาพสำหรับการลงทุนและการเปิดตลาดสำหรับธุรกิจสาขาใดของไทยบ้าง โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศไทยกำลังจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (หรือ เอฟ ที เอ) กับสหภาพยุโรป ยิ่งจะเป็นโอกาสเหมาะที่ภาคธุรกิจและเอกชนไทยจะหันมามองตลาดยุโรปและดูว่าไทยจะเร่งใช้ประโยชน์จากเอฟ ที เอ ที่กำลังเจรจาอยู่ดังกล่าวในการเปิดตลาดและการลงทุนในยุโรปในสาขาที่ไทยมีศักยภาพให้เต็มที่ได้อย่างไร

*******************

   4   2  3   1

Print Friendly