การสัมมนานโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

งานสัมมนา ‘EU Environment Policy: Impact on Thai Business’ เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ และกระแสใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของ EU และยุโรป ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการค้าไทย ร่วมจัดโดยคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปและคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย วันที่ 29 /5/ 51 ณ โรงแรม Imperial Queen’s Park, กรุงเทพฯ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่: http://env.thaieurope.net/

Print Friendly