ขอเชิญผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และธุรกิจบริการสิ่งพิมพ์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2014

               กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และธุรกิจบริการสิ่งพิมพ์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2014 ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2557 โดยเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายตลาดสินค้าสิ่งพิมพ์ และธุรกิจบริการสิ่งพิมพ์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการนำรายได้เข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากคู่มือการเข้าร่วมงาน”

 

 

Print Friendly