ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาเรื่อง “โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป” (Investment Opportunities for Thai Business in the European Union)

    
    embassy_krut         mfa

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปร่วมกับกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา

“โอกาสและลู่ทางการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป” (Investment Opportunities for Thai Business in the European Union)

ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

การสัมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์โอกาสและลู่ทางการลงทุนสำหรับภาคธุรกิจและนักลงทุนไทยในสหภาพยุโรป ประกอบด้วย

1. ช่วงเช้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

2. ช่วงบ่าย ผู้แทนภาคธุรกิจจากหลายสาขา อาทิ ภาคเกษตรและอาหาร ภาคธุรกิจโรงแรมและบริการ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การลงทุนในสหภาพยุโรป นอกจากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับด้านล่าง  หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่   https://teba.wufoo.com/forms/investment-opportunities-in-the-eu/ภายในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง 

เอกสารแนบ

1. จดหมายเชิญ

2. รายละเอียดการประชุม (ล่าสุด)

3. แบบตอบรับ

 

 *****************************

 

Print Friendly