คู่มือการโพสข่าว

 การโพสข่าว

โดยไปที่เมนู  post   add new  หลักการคือโพวข่าวให้ถูกหมวดหมู่ และใส่ภาพ Feature Image ทุกครั้ง

p1

 

p2

 

p2-2

 
Print Friendly