อธิบายการอัพไฟล์ PDF เพื่อทำ Link เชื่อมโยง

การอัพไฟล์ ต่างๆ   ไม่ว่าจะเป็น  PDF   หรือ ไฟล์รูปภาพต่างๆ   จะอัพขนาดไฟล์ได้สูงสุด  20 MB

การอัพไฟล์  PDF  ขึ้นไปเพื่อไปทำลิงค์เชื่อมโยงในหมวด   E-publications  นั้น  ควรมีขนาดไม่เกิน  20 MB

กรณีที่ลีกเลี่ยงไม่ได้   ทำเป็นไฟล์  PDF  แล้วมีขนาดไฟล์เกิน  20 MB   ให้ทำการแบ่งไฟล์ PDF นั้น  ออก  เช่น   ไฟล์ pdf ชุดที่ 1    ไฟล์ pdf  ชุดที่ 2 เป็นต้น

จากนั้นก็ทำการอัพไฟล์ขึ้นระบบตามปกติและทำลิงค์เชื่อมโยงเนื้อหาตามต้องการ

 

Print Friendly