งาน ASEAN Business Forum หัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจในอาเซียน” (Oportunidades de Negocio en la Region ASEAN)

 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2558 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะทูตอาเซียนในกรุงมาดริด ได้ร่วมจัดงาน ASEAN Business Forum ในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจในอาเซียน” (Oportunidades de Negocio en la Region ASEAN) ณ สภาหอการค้าบิลเบาในแคว้นบาสก์

ความสำคัญของตลาดอาเซียนต่อแคว้นบาสก์

นาย José Ángel Corres ประธานหอการค้าบิลเบา กล่าวว่า อาเซียนเป็นตลาดใหญ่อันดับ 3 ของแคว้นบาสก์ รองจากสหรัฐฯ และจีน บริษัทบาสก์ที่ไปลงทุนในอาเซียนมีประมาณ 1,350 บริษัท ส่วนใหญ่เป็น SMEs โดยมีการจัดตั้งสำนักงานในบางประเทศอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนแคว้นบาสก์ที่สนใจดำเนินธุรกิจในอาเซียนด้วย

ศักยภาพของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ประเทศไทยเน้นเป็นศูนย์กลาง (hub) ของภูมิภาค ด้วยศักยภาพของไทย เช่น ภาพรวมเศรษฐกิจของไทย การจัดอันดับของไทยโดยองค์การระหว่างประเทศ เช่น UNCTAD และ World Bank สะท้อนให้เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่เหมาะแก่การลงทุนจากต่างประเทศ และเป็น gateway สู่อาเซียน

นโยบายของไทยที่มุ่งส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน และการเชื่อมโยงอาเซียน ได้แก่  (1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนสำหรับปี ค.ศ. 2015 – 2021 (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (3) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ (4) นโยบายส่งเสริมการจัดตั้ง International Headquarters (IH) และ International Trading Centers (ITC) ในประเทศไทย

สนับสนุนข้อมูลโดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด

Print Friendly