มูลค่าสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของไทยไปกรีซเพิ่มขึ้นทุกรายการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ได้ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าส่งออกของไทย 10 อันดับแรกจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกรีซ พบว่า มูลค่าสินค้าส่งออกดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกรายการ และถือเป็นครั้งแรกที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลติดอันดับ 1 ใน 10 ของสินค้าส่งออกของไทยไปกรีซในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มและศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของภูมิภาค  

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปกรีซ 10 อันดับแรกประกอบด้วย
1) รถบรรทุก  101 ล้านยูโร 
2) เครื่องปรับอากาศ  40 ล้านยูโร  
3) รถจักรยานยนต์และอะไหล่  21 ล้านยูโร            
4) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 19 ล้านยูโร  
5) ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง 10 ล้านยูโร  
6) เครื่องประดับทอง-เงิน   9 ล้านยูโร  
7) เม็ดพลาสติก 6 ล้านยูโร  
8) ปลากระป๋อง 6 ล้านยูโร   
9) แผ่นเหล็ก/เหล็กกล้ารีด 4 ล้านยูโร 
10) ยางนอกชนิดอัดลม 3 ล้านยูโร

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเปิดดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

{mospagebreak}

ส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในกรีซ   
เดือนมกราคม – ธันวาคม 2550

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติกรีซ

1. HS 87.04 – รถบรรทุก   
กรีซนำเข้าจาก 2550  % ส่วนแบ่งตลาด 2550
มูลค่านำเข้ารวม 582,056,560 100
1) เยอรมนี 183,076,379 31.45
2) ไทย 101,819,200 17.49
3) สเปน 62,743,083 10.78
4) สวีเดน 60,555,119 10.40
5) เบลเยียม 41,159,145 7.07
6) อิตาลี 24,954,140 4.29
7) แอฟริกาใต้ 21,643,760 3.72
8) ตุรกี  21,291,481 3.66
9) ฝรั่งเศส 18,862,996 3.24
10) เนเธอร์แลนด์ 8,842,194 1.52
     
2. HS 84.15 – เครื่องปรับอากาศ  
กรีซนำเข้าจาก 2550  % ส่วนแบ่งตลาด 2550
มูลค่านำเข้ารวม 335,830,319 100
1) จีน 132,194,925 39.36
2) ไทย 40,122,338 11.95
3) อิตาลี 39,629,603 11.80
4) ญี่ปุ่น 23,669,054 7.05
5) เกาหลีใต้ 19,477,227 5.80
6) ฝรั่งเศส 12,930,343 3.85
7) เบลเยี่ยม 11,909,563 3.55
8) สเปน 10,320,065 3.07
9) มาเลเซีย 9,990,631 2.97
10) เยอรมนี 8,825,980 2.63
     
3. HS 87.11 – รถจักรยานยนต์และอะไหล่
กรีซนำเข้าจาก 2550  % ส่วนแบ่งตลาด 2550
มูลค่านำเข้ารวม 223,777,070 100
1) อิตาลี 57,848,442 25.85
2) ญี่ปุ่น 44,602,694 19.93
3) ไทย 21,001,285 9.38
4) จีน 19,193,644 8.58
5) เยอรมนี 18,973,756 8.48
6) เนเธอร์แลนด์ 12,714,434 5.68
7) ไต้หวัน 8,282,944 3.70
8) ออสเตรีย 8,221,201 3.67
9) สเปน 7,293,848 3.26
10) ฝรั่งเศส 6,413,110 2.87
     
4. HS 87.03 – รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  
กรีซนำเข้าจาก 2550  % ส่วนแบ่งตลาด 2550
มูลค่านำเข้ารวม 3,289,146,595 100
1) เยอรมนี 1,004,502,182 30.54
2) ญี่ปุ่น 338,617,326 10.29
3) สหราชอาณาจักร 326,877,947 9.94
4) สเปน 300,017,731 9.12
5) ฝรั่งเศส 290,022,469 8.82
6) เบลเยียม 217,673,159 6.62
7) เกาหลีใต้ 147,306,836 4.48
8) อิตาลี 142,842,771 4.34
9) ตุรกี 110,703,637 3.37
10)สาธารณรัฐเช็ก 104,495,497 3.18
16) ไทย 18,666,841 0.57
     
5. HS 84.18 – ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง   
กรีซนำเข้าจาก 2550  % ส่วนแบ่งตลาด 2550
มูลค่านำเข้ารวม 296,270,577 100
1) อิตาลี 69,957,254 23.61
2) ตุรกี 37,669,142 12.71
3) เยอรมนี 30,818,434 10.40
4) เบลเยียม 18,308,485 6.18
5) จีน 14,403,392 4.86
6) ฝรั่งเศส 13,128,697 4.43
7) เกาหลีใต้ 11,874,926 4.01
8) สเปน 10,878,087 3.67
9) ไทย 10,441,918 3.52
10) ไอร์แลนด์  9,189,270 3.10
     
6. HS 71.13 – เครื่องประดับทอง-เงิน  
กรีซนำเข้าจาก 2550  % ส่วนแบ่งตลาด 2550
มูลค่านำเข้ารวม 106,322,364 100
1) อิตาลี 35,146,646 33.06
2) ฮ่องกง 33,365,671 31.38
3) ไทย 9,423,797 8.86
4) เยอรมนี 5,818,832 5.47
5) จีน 4,036,609 3.80
6) สวิสเซอร์แลนด์ 3,151,145 2.96
7) สเปน 2,720,069 2.56
8) ฝรั่งเศส 2,692,687 2.53
9) ตุรกี 2,333,076 2.19
10) สหรัฐอเมริกา 1,335,478 1.26
     
7. HS 39.01 – เม็ดพลาสติก  
กรีซนำเข้าจาก 2550  % ส่วนแบ่งตลาด 2550
มูลค่านำเข้ารวม 473,112,029 100
1) อิตาลี 115,671,359 24.45
2) เบลเยียม 90,446,688 19.12
3) เยอรมนี 35,025,690 7.40
4) ฝรั่งเศส 32,464,033 6.86
5) เนเธอร์แลนด์ 28,278,404 5.98
6) เซอร์เบีย 17,559,852 3.71
7) ฮังการี 16,119,105 3.41
8) สเปน 13,092,446 2.77
9) เดนมาร์ก 12,604,134 2.66
15) ไทย  6,410,714 1.36
     
8. HS 16.04 – ปลากระป๋อง  
กรีซนำเข้าจาก 2550  % ส่วนแบ่งตลาด 2550
มูลค่านำเข้ารวม 41,851,123 100
1) อิตาลี 16,220,810 38.76
2) เยอรมนี 8,800,708 21.03
3) ไทย 5,849,180 13.98
4) สเปน 2,312,059 5.52
5) ฟิลิปปินส์ 1,419,309 3.39
6) เดนมาร์ก 1,176,697 2.81
7) โมรอกโก 626,669 1.50
8) โปรตุเกส 538,313 1.29
9) ตุรกี 450,927 1.08
10) ฝรั่งเศส 441,202 1.05
     
9. HS 72.10 – แผ่นเหล็กรีด เหล็กกล้ารีด
กรีซนำเข้าจาก 2550  % ส่วนแบ่งตลาด 2550
มูลค่านำเข้ารวม 265,574,661 100
1) จีน 40,573,276 15.28
2) มาซิโดเนีย 30,088,676 11.33
3) ออสเตรเลีย 26,568,759 10.00
4) เนเธอร์แลนด์ 24,449,966 9.21
5) อิตาลี 23,590,329 8.88
6) อินเดีย 23,459,421 8.83
7) เยอรมนี 22,602,659 8.51
8) ไต้หวัน 15,795,551 5.95
9) สหราชอาณาจักร 13,413,791 5.05
12) ไทย  4,495,127 1.69
     
10. HS 40.11 – ยางนอกชนิดอัดลม  
กรีซนำเข้าจาก 2550  % ส่วนแบ่งตลาด 2550
มูลค่านำเข้ารวม 255,104,849 100
1) เบลเยียม 54,886,467 21.52
2) อิตาลี 37,418,806 14.67
3) จีน 24,354,912 9.55
4) เยอรมนี 23,849,079 9.35
5) ญี่ปุ่น 14,367,772 5.63
6) ตุรกี 11,699,065 4.59
7) เกาหลีใต้ 11,468,131 4.50
8) เนเธอร์แลนด์ 10,151,616 3.98
9) สเปน 9,684,415 3.80
15) ไทย  3,042,199 1.19
Print Friendly