สงครามค้าเพชร เบลเยียม vs de Beers : เรื่องที่ไทยควรจับตามมอง

สมาคมผู้ค้าปลีกเพชรเจียระไนแห่งเบลเยียม (Belgian Polished Diamond Dealers Association-BVGD) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 150 รายในเมือง Antwerp ของเบลเยียม ประกาศจะยื่นฟ้อง De Beers บริษัทค้าเพชรรายใหญ่ของโลก ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ EU

โดยกล่าวหาว่า De Beers มีกระทำในลักษณะผูกขาด (anti-competitive) เนื่องจากระบบการขายและการตลาดของ De Beers ทำให้บริษัทค้าเพชรอิสระถูกกีดกันจากระบบและต้องพากันยุติกิจการไปในที่สุด ส่งผลให้เพชรมีราคาแพงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ นาย Andre Gummuchdjian ประธาน BVGD ตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ราคาเพชรในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นกว่า 40%

เมือง Antwerp เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของเบลเยียม และมีชื่อเสียงในเป็นศูนย์กลางการค้าและเจียระไนเพชรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ส่วน De Beers เป็นบริษัทค้าเพชรรายใหญ่ที่ควบคุมการค้าเพชรทั้งที่เจียระไนแล้วและยังไม่เจียระไนกว่า 40 ของตลาดโลก โดยประมาณ 80 % ของการค้าเพชรกระทำผ่านบริษัทตัวแทนค้าเพชรที่บริษัทให้การสนับสนุนในกรุงลอนดอน

เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว คณะกรรมาธิการยุโรปได้เคยตรวจสอบบรษัท De Beers ไปแล้วครั้งหนึ่งและพบว่า การกระทำของ De Beers ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านการแข่งขันของ EU แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการได้สัญญาที่จะเฝ้าจับตาดูสถานการณ์และให้จะนำเรื่องกลับมาพิจารณาอีกครั้งหาพบหลักฐานใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัท De Beers ได้มีการละเมิดกฎระเบียบของ EU จริง

ในฐานะไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมอัญญมณี จึงควรจับตามองและวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและลบหาก De Beers สามารถผูกขาดตลาดค้าเพชรของโลกได้จริงตามที่ BVGD ห่วงกังวล

Print Friendly