สรุปผลการจัดสัมมนาการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน ISDS

ทีมงานไทยยุโรป.เน็ต ขอนำเสนอสรุปผลการสัมมนา ISDS ภายใต้หัวข้อ “การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรป”

และหัวข้อ “แนวทางการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนในสมัยใหม่ : แนวนโยบายของไทย” ในวันที่ 3 และ 4 มิถุนายน 2557 ตามลำดับ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายงานฉบับเต็ม

 

สนับสนุนโดย  กระทรวงการต่างประเทศ

Print Friendly