สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลือง IUU แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

                    ด้วย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้แถลงการณ์ให้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง “ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบเหลือง”  ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU โดยสาเหตุที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ใบเหลือง IUU จาก EU  ในครั้งนี้ เนื่องจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่มีความรับผิดชอบที่ดีพอในฐานะ Flag State, Port State, Coastal State และ Market State ในการต่อต้านการทำประมง IUU  และไม่เคารพต่อข้อกำหนดสากล โดย EU พบว่า ทางการสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่มีระบบควบคุมและกำหนดบทลงโทษกองเรือที่ชักธงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ลักลอบไปทำประมงในเขตน่านน้ำของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงพบว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังคงขาดการควบคุมการนำสัตว์น้ำขึ้นท่าเพื่อแปรรูปและส่งออก ดังนั้น EU จึงเห็นควรให้ใบเหลือง IUU กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

                     ทั้งนี้ DG MARE ได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วมาตั้งแต่ปี 2555 โดยคาดว่า ขณะนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะต้องเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการต่อต้านการทำประมง IUU ให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวก่อนที่ DG MARE จะประเมินผลอีกครั้งในอีก 6 เดือนข้างหน้า โดย DG MARE พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในเรื่องนี้ด้วย   

                     สรุปสถานะล่าสุดของกลุ่มประเทศใบเหลือง – ใบแดง :

                    1. กลุ่มประเทศใบเหลือง : ปัจจุบัน มี 9 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ที่ยังคงสถานะใบเหลือง คือ                  

                          1.1 เซนต์คิตส์และเนวิส (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557)

                          1.2 ตูวาลู (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557)

                          1.3 ไต้หวัน (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558)

                          1.4 คิริบาส (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559)

                          1.5 เซียร์ราลีโอน (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559)

                          1.6 ตรินิแดดและโตเบโก (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559)

                          1.7 ไทย (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558)

                          1.8 สาธารณรัฐไลบีเรีย (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560)

                          1.9 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560)

                      2. กลุ่มประเทศใบแดง : ปัจจุบัน มี 3  ประเทศ คือ

                          2.1 กัมพูชา (ได้ใบแดงเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555)                                                                                                                   

                          2.2 คอโมโรส (ได้ใบแดงเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560)

                          2.3 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (ได้ใบแดงเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

                                                                                       โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Print Friendly