แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2557

          แหล่งข่าว Food navigator รายงานว่า บริษัทวิจัยด้านการตลาด RTS Resource ของอังกฤษ ได้เปิดเผยผลการวิจัยว่าแนวโน้มของอาหารและเครื่องดื่มในปี 2557 ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ อาหารธรรมชาติสูง (natural highs) อาหารสำเร็จรูปแบบขั้นตอนเดียว (one-step convenience) อาหารที่วัตถุดิบต้องหาตามธรรมชาติ (foraged ingredients) อาหารที่มีรสชาติอร่อยโดยไม่เสียสุขภาพ (flavour-full benefits) และ ผลิตภัณฑ์โปรตีนธรรมชาติที่บริโภคได้สะดวก (next generation proteins) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1. อาหารธรรมชาติสูง (natural highs) จากผลการวิจัยพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปลอดคาร์เฟอีนที่ให้พลังงานหรือไม่ได้ให้พลังงานแต่บริโภคเพื่อผ่อนคลาย (anti-energy relaxation) กำลังแพร่ขยายไปยังอาหารประเภทอื่นๆ ภายหลังจากที่เคยถูกจำกัดอยู่เพียงแค่กลุ่มเครื่องดื่ม โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ขยายตัวออกมาจากร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งมีอยู่เพียงกลุ่มเล็กๆ ไปสู่ร้านค้าปลีกหลักในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวและเครื่องดื่มซึ่งเป็นที่รู้จัก

          2. อาหารสำเร็จรูปแบบขั้นตอนเดียว (one-step convenience) จากรายงานพบว่า ผู้บริโภคกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่สะดวกและเตรียมพร้อมแล้วเพื่อให้ผู้บริโภคเตรียมปรุงเพียงขั้นตอนเดียว ซึ่งแตกต่างจากกลุ่ม ready meals ที่ไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งสิ้นโดยเพียงนำเข้าเตาเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ให้ความรู้สึกว่าผู้บริโภคมีส่วนในการปรุงหรือเตรียมอาหารบ้าง โดยใช้เวลาไม่เกิน 35 นาที ประกอบกับอาหารกลุ่ม ready meals มีกระแสว่าไม่ดีต่อสุขภาพ มีไขมันและเกลือสูง โดยปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการใหม่ๆ เริ่มเข้ามาทำธุรกิจนี้ และบางรายเป็นผู้ประกอบการ ready meal ที่เข้ามาทำธุรกิจนี้ด้วย

          3. อาหารที่วัตถุดิบต้องหาตามธรรมชาติ (foraged ingredients) ขณะนี้มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ใส่วัตถุดิบต้องหาจากธรรมชาติทั้งในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2557 คาดว่าผู้ผลิตจะเริ่มใส่วัตถุดิบที่ต้องหาตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้และเป็นที่รู้จัก ด้วยวัตถุดิบ อาทิ สาหร่าย เห็ด truffle ผลกุหลาบ (rosehip) เห็ดป่า ปรากฏในผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคย จากรายงานระบุว่าปัจจุบันนี้เริ่มมีแนวโน้มที่พวกพ่อครัวคนดัง (celebrity chefs) ได้ทำอาหารที่เป็น buying local ในอังกฤษ อิตาลี และสเปน เป็นต้น ความเห็น/คำสั่ง

          4. อาหารที่มีรสชาติอร่อยโดยไม่เสียสุขภาพ (flavour-full benefits) ผู้บริโภคกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่ใส่วัตถุดิบและรสชาติที่น่าสนใจ โดยแนวโน้มนี้สามารถอยู่ร่วมกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งจะดึงดูดผู้บริโภคจากรสชาตินอกเหนือจากคุณประโยชน์ของตัวสินค้าเอง และจะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้กว้างขึ้น ซึ่งรายงานได้ระบุว่ารสชาติที่ดีไม่ได้ขัดต่อผลด้านสุขภาพเสมอไป

          5. ผลิตภัณฑ์โปรตีนธรรมชาติที่บริโภคได้สะดวก (next generation proteins) รายงานระบุว่าจากความสนใจในอาหารที่มีโปรตีนสูงที่เพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคกำลังมองหาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากธรรมชาติที่สะดวกและเข้าถึงง่าย ซึ่งโปรตีนต่างจากคาร์โบไฮเดรทซึ่งถูกโจมตีในทางลบในด้านสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูงและคาร์โบไฮเดรทต่ำก็ไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่ออาหารนั้นว่าจะแค่ดีต่อสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่กลับทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าดีต่อสุขภาพและอร่อยด้วย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้ยังคงเพิ่งเกิดขึ้นโดยเริ่มมีผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกหลัก แต่ยังคงต้องจับตามองต่อไป

          ทั้งนี้ โดยที่สินค้าอาหารเป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทย และอาหารไทยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับโลกว่ามีรสชาติดีและมีคุณภาพสูง ประกอบกับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปที่ผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าประเภทกึ่งสำเร็จรูปหรือประกอบอาหารเองมากกว่าการเข้าร้านอาหารนั้น ผู้ผลิตและผู้ส่งออกควรติดตามแนวโน้มของตลาดในต่างประเทศเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับแนวโน้มของตลาด เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต

ผู้สนับสนุนข้อมูล: สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศฯ ณ กรุงบรัสเซลส์

Print Friendly