ไทยยุโรป.เน็ต

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ภายใต้โครงการ IMEU หรือ Intelligence, Monitoring, and Early Warning Unit เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการของทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และทีมประเทศไทยทั่วภูมิภาคยุโรป ที่ทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของไทยในยุโรปและสหภาพยุโรป

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต มุ่งเป็นฐานข้อมูลและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุโรปและสหภาพยุโรปที่เป็นภาษาไทยเว็บไซต์แรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2548 ภายใต้การริเริ่มของเอกอัครราชทูต ดอน ปรมัตถวินัย เอกอัครราชทูต/หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปในขณะนั้น ในระหว่างปี 2550- 2553 ได้รับผลักดันและสานต่อจนเป็นที่นิยมภายใต้การดำเนินงานของเอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต อภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต บุษยา มาทแล็ง จนถึงปัจจุบัน โครงการ IMEU และเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ตอยู่ภายใต้การดำเนินงานของเอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต/หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป และทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต นำเสนอข้อมูลเชิงลึกในลักษณะการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับกฎระเบียบสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบหรือเป็นโอกาสสำหรับภาคธุรกิจไทยในการดำเนินการค้า การลงทุน และการเจาะตลาดยุโรป และการนำเสนอประเด็นร้อนเกี่ยวกับยุโรปและสหภาพยุโรปที่ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การเมือง การต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ใช้ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องยุโรปและสหภาพยุโรป ติดตลาด มีผู้ใช้เว็บไซต์หลายสิบล้าน คลิ๊ก เนื่องจากให้ข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย อ้างอิงเชื่อถือได้ และได้รับการกลั่นกรองและวิเคราะห์ผลประโยชน์ของไทยจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสหภาพยุโรปประจำอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของยุโรป นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมสำหรับภาคธุรกิจ อาทิ การจัดงานสัมมนาในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความตระหนักแก่ภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรการใหม่ๆ ของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย

ทีมงานไทยยุโรป.เน็ต

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

Print Friendly