เยอรมนีพบแคดเมี่ยมในเห็ดชิตาเกะอบแห้งนำเข้าจากไทย

ทางการเยอรมนีตรวจพบสารแคดเมี่ยมในเห็ดชิตาเกะอบแห้งนำเข้าจากไทยผ่านผู้จัดจำหน่ายของเนเธอร์แลนด์ โดยเป็นการสุ่มตรวจ ณ ท้องตลาด (Market Control) และตรวจพบในปริมาณ 0.613 mg/kg...

สหราชอาณาจักรตรวจพบสาร 3-MCPD ในซอสถั่วเหลืองปรุงรสจากไทย

ทางการสหราชอาณาจักรตรวจพบสาร 3-Monochlor-1, 2-Propanediol หรือที่เรียกกันว่าสาร 3-MCPD ในซอสถั่วเหลืองปรุงรสนำเข้าจากไทย โดยเป็นการสุ่มตรวจ ณ ท้องตลาด (Market Control) จำนวน 2 ครั้ง และพบในปริมาณ 0.657 mg/kg และ 0.977 mg/kg...

EU ออกมาตรการสำรวจการติดเชื้อโรคไข้หวัดนก (Avian influenza) ในสัตว์ปีก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกกฎระเบียบ Commission Decision No 2005/464/EC of 21 June 2005 on the implementation of survey programmes for avian influenza in poultry and wild birds to be carried out in the Member States ว่าด้วย การออกมาตรการสำรวจการติดเชื้อโรคไข้หวัดนก (Avian...

EU ทุ่มเงิน 26 ล้านยูโรสนับสนุนกลุ่มสินค้าเกษตรเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีมติเห็นชอบต่อแผนงาน ดำเนินการสนับสนุนและเผยแพร่สินค้าเกษตร (promotion and information programmes) ซึ่งเสนอโดยกลุ่มประเทศสมาชิก-EU 14 ประเทศ รวมจำนวน 26...

EU เตรียมปรับสวัสดิภาพสัตว์ให้เข้มขึ้น

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 นาย Markos Kyprianou กรรมาธิการยุโรปด้านสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภายุโรป (European Parliament) เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์...

บราซิลเครียด หวั่น EU แบนสัตว์ปีกใช้ฮอร์โมน

จากสื่อท้องถิ่นของประเทศบราซิลได้ระบุว่า บราซิลกำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับการส่งออกสัตว์ปีกมายัง EU เนื่องจากกฏระเบียบใหม่ของ EU ที่จะประกาศใช้ในเดือนมกราคม 2549...

นอร์เว ตรวจพบเชื้อ E.Coli ในสินค้าผักนำเข้าจากไทย

นอร์เวตรวจพบเชื้อ E.Coli ในผักชี ใบสะระแหน่ และโหระพานำเข้าจากไทย โดยมีปริมาณการตรวจพบ 420/G, 830/G และ 800/G ตามลำดับ การตรวจพบดังกล่าวเป็นการสุ่มตรวจ ณ ท้องตลาด (Market Control) ส่งผลให้ทางการนอร์เว...

WTO ถกข้อพิพาทการใช้สารเร่งเติบโตในสัตว์ EU พร้อมคู่กรณีเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมฟัง

สืบเนื่องจากปี 2539 EU ได้ออกมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ที่ใช้สารฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตในสัตว์จาก US และแคนาดา ซึ่งต่อมา US และแคนาดาได้ร่วมกันฟ้องร้อง EU ต่อเวที WTO...