ไอซ์แลนด์ตรวจพบ Salmonella ในผักนำเข้าจากไทย

ไอซ์แลนด์ตรวจพบ เชื้อ Salmonella ในสินค้าผักนำเข้าจากไทย จำนวน 4 รายการ ซึ่งการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ในสินค้าผักนำเข้าจากไทยติดต่อกันเช่นนี้...

EU ลงมติไฟเขียว ปท.สมาชิกต่อต้านพืช GM

จากการประชุมคณะมนตรียุโรป เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอให้มีการยกเลิกการต่อต้านพืช GM (National ban) โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดและเมล็ดพืชน้ำมัน รวม 8 รายการ อาทิ Bt-176, MON...

US ผวาเจอโรควัวบ้า EU ยันไม่กระทบนำเข้า

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ที่ผ่านมา ทางห้องปฎิบัติการแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศยืนยันผลการตรวจสอบเนื้อวัวของ US ว่ามีโรคเชื้อวัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy : BSE) อย่างเป็นทางการ...

US ผวาเจอโรควัวบ้า EU ยันไม่กระทบนำเข้า

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ที่ผ่านมา ทางห้องปฎิบัติการแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศยืนยันผลการตรวจสอบเนื้อวัวของ US ว่ามีโรคเชื้อวัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy : BSE) อย่างเป็นทางการ...

EU ยื่นอุทธรณ์ไก่หมักเกลือ แค้น WTO หนุนหลังไทย-บราซิล

จากการเจรจาในกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ของ EU กับกลุ่มประเทศที่สาม ในประเด็นข้อพิพาทเรื่องสินค้าไก่หมักเกลือ (salted chickenmeat) ระหว่าง EU – บราซิลและไทย...

เยอรมนีพบแคดเมี่ยมในเห็ดชิตาเกะอบแห้งนำเข้าจากไทย

ทางการเยอรมนีตรวจพบสารแคดเมี่ยมในเห็ดชิตาเกะอบแห้งนำเข้าจากไทยผ่านผู้จัดจำหน่ายของเนเธอร์แลนด์ โดยเป็นการสุ่มตรวจ ณ ท้องตลาด (Market Control) และตรวจพบในปริมาณ 0.613 mg/kg...

สหราชอาณาจักรตรวจพบสาร 3-MCPD ในซอสถั่วเหลืองปรุงรสจากไทย

ทางการสหราชอาณาจักรตรวจพบสาร 3-Monochlor-1, 2-Propanediol หรือที่เรียกกันว่าสาร 3-MCPD ในซอสถั่วเหลืองปรุงรสนำเข้าจากไทย โดยเป็นการสุ่มตรวจ ณ ท้องตลาด (Market Control) จำนวน 2 ครั้ง และพบในปริมาณ 0.657 mg/kg และ 0.977 mg/kg...

EU ออกมาตรการสำรวจการติดเชื้อโรคไข้หวัดนก (Avian influenza) ในสัตว์ปีก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกกฎระเบียบ Commission Decision No 2005/464/EC of 21 June 2005 on the implementation of survey programmes for avian influenza in poultry and wild birds to be carried out in the Member States ว่าด้วย การออกมาตรการสำรวจการติดเชื้อโรคไข้หวัดนก (Avian...