ฝรั่งเศสตรวจพบโต๊ะเขียนหนังสือสำหรับเด็กมีฝาปิดรุ่น TEXY LOCO ของไทยผลิตไม่ได้มาตรฐาน

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2548 ทางการฝรั่งเศสได้ตรวจพบสินค้าโต๊ะเขียนหนังสือสำหรับเด็กมีฝาปิดรุ่น TEXY LOCO จากไทยที่ไม่ได้ผลิตตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค...

สรุปผลการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าอาหารนำเข้าของ EU ปี 2547

EU สรุปผลการตรวจพบสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสุขอนามัย จากฐานข้อมูลระบบเตือนภัยสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ (Rapid Alert System for Food and Feed: RASFF) ประจำปี...

EU เตรียมแก้ไขระเบียบเรื่องไข้หวัดนก

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2548 คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติข้อเสนอแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนก ให้มีการกำหนดมาตรการเฉพาะในระดับ EU...

EU ตรวจเข้มสารตกค้างในภาชนะเคลือบเซรามิกที่สัมผัสกับอาหาร

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรป (EU) ได้มีประกาศ Commission Directive 2005/31/EC of 29 April 2005 amending Council Directive 84/500/EEC as regards a declaration of compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs ตีพิมพ์ใน EU Official Journal L110 Volume 36...

EU-US พิพาทมาตรการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเวที WTO

ขณะนี้ ผลการประชุมของคณะกรรมการไต่สวนข้อพิพาท (panel) ระหว่าง EU และสหรัฐอเมริกา (US) ภายใต้กรอบการเจรจาร่วมในประเด็นสิ่งบ่งชี้ทางภฺมิศาสตร์ (Geographical Indications : GIs)...

บราซิลเร่งบุกตลาดเนื้อสัตว์ปีกอียู

ประเทศบราซิลกำลังเพิ่มปริมาณส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยังสหภาพยุโรป โดยใช้โอกาสจากภัยปัญหาโรคไข้หวัดนก...

ฝรั่งเศสปรับกฎหมายขนานใหญ่รองรับ CAP

ฝรั่งเศสปรับกฎหมายเกษตรขนานใหญ่ เล็งสร้างภาคการเกษตรให้แข็งแกร่งหนุนเศรษฐกิจของประเทศ เน้นทั้งคุณภาพสินค้าและคุณภาพชีวิตเกษตรกร งัด GI เพิ่มมูลค่าสินค้า...

สถานะของการจับกุมการนำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายในสหราชอาณาจักร

จากการรายงานของThe National Audit Office (NAO) แห่งสหราชอาณาจักร ระบุว่า ปริมาณการจับกุมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผิดกฎหมายของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2547...