ไข้นกแก้วระบาดใน EU

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 กระทรวงสาธารณสุขเยอรมนี แห่งเมือง Magdeburg ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ว่ามีการระบาดของโรคไข้นกแก้ว (parrot disease) หรือที่เรียกว่า โรคซิททาโคซีส (Psittacosis)...

EU ปรับแบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยสัตว์และสุขอนามัยสำหรับเนื้อสัตว์จากประเทศที่สามที่นำเข้ามาในประชาคม

จากรายงาน EU Official Journal L 151 Volume 3 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2548 คณะกรรมาธิการยุโรป (Commission Decision) ได้ออกกฎระเบียบใหม่ ว่าด้วย...

โคลัมเบียชิงปักธงชาติแรก ขอ EU รับรอง GI

จากคำแถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรป เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 ที่ผ่านมา ระบุว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 ประเทศโคลัมเบีย โดยสมาพันธ์ผู้ผลิตกาแฟแห่งชาติโคลัมเบีย (Federacion Nacional de cafeteros de...

Co-existence : ประเด็นท้าทายระยะยาวสำหรับ EU

จากการประชุมภายใต้หัวข้อ “การดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างพืช GM พืชปกติ และพืชอินทรีย์อื่นๆ (Co-existence of GM crops with conventional and organic varieties) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชาเกษตรกรและกลุ่มผู้พิทักษ์โลกแห่งสหภาพยุโรป...

EU เสียงแตก ข้าวโพด GM ร้องเพลงรอ

จากการประชุมคณะกรรมาธิการยุโรป เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548 เพื่อพิจารณาการอนุญาตการนำเข้าและการแปรรูป ข้าวโพด GM “Pioneer’s 1507“ ของบริษัท Pioneer เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ โดยข้าวโพด GM...

สโลเวเกีย ตรวจพบสารปรุงแต่งสี Sunset Yellow FCF (E110) สำหรับแต่งสีส้ม ในลูกอม แต่งรสมะม่วง

สโลเวเกีย ตรวจพบสารปรุงแต่งสี Sunset Yellow FCF (E110) สำหรับแต่งสีส้ม ในขนมประเภทลูกอม แต่งรสมะม่วง นำเข้าจากไทย ปริมาณ 276 MG/KG ซึ่งสูงกว่าปริมาณที่กำหนดไว้เท่ากับ 200 MG/KG การสุ่มตรวจเป็นการสุ่ม ณ...

นอร์เวตรวจพบ เชื้อ Salmonella และ E-Coli ในสินค้าผักนำเข้าจากไทย

นอร์เวตรวจพบ เชื้อ Salmonella และ E-Coli ในสินค้าผักนำเข้าจากไทย จำนวน 8 รายการ ซึ่งการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ในสินค้าผักนำเข้าจากไทยติดต่อกันเช่นนี้ เป็นการส่งสัญญาณว่านอร์เว...

EU ชูอาหารสุขภาพสู้วิกฤตโรคอ้วน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548 นาย Markos Kyprianou กรรมาธิการยุโรปด้านสาธาณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคได้แถลงต่อที่ประชุมสภายุโรป (European Council) ณ ประเทศ ลักเซมเบิร์ก เกี่ยวกับมุมมองและท่าทีของ EU...