สถานการณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ในยุโรป

ยุโรปถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่และมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของโลก เนื่องจากการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์กว่าครึ่งหนึ่งทั่วโลกอยู่ที่ยุโรป...

ไทยเจ๋งคว้ารางวัลงานไม้ดอกโลก

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงไม้ดอกไม้สวนในงาน Floralies of Ghent 2005 ที่เมืองเก้นท์ ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 12-23 เมษายน 2548...

นิวคาสเซิลทำกรีซป่วน หมีขาวโบ้ยนำเข้า

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ทางการรัสเซียประกาศระงับห้ามการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากเขต Central Macedonia ในกรีซเป็นการชั่วคราว จากผลการระบาดของโรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease) ในฟาร์มของเขต Central Macedonia...

EU แก้ไขกฎระเบียบการกำหนดระดับการอนุญาตค่าสารตกค้างสูงสุดของยาบำบัดโรคสัตวในอาหารที่ทำมาจากสัตว์

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2548 EU ได้มีการประกาศแก้ไขกฎระเบียบ Council Regulation (EEC) No 2377/90 ว่าด้วยการกำหนดค่าสารตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits : MRLs) ของยาบำบัดโรคสัตว (veterinary medicinal products)...

สถานการณ์การค้าน้ำตาลและระบบการอุดหนุนน้ำตาลในอียู

คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอร่างการปฏิรูประบบอุดหนุนน้ำตาลของ EU โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ในเดือนมิถุนายนนี้ สถานการณ์การค้าน้ำตาลและการเสนอการปฏิรูปน้ำตาลของ EU 1....

EU แก้ไขระเบียบค่า MRLs สำหรับยาบำบัดโรคสัตว์

สหภาพยุโรปแก้ไขกฎระเบียบการกำหนดระดับการอนุญาตค่าสารตกค้างสูงสุดของยาบำบัดโรคสัตวในสินค้าอาหารที่ทำมาจากสัตว์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 สหภาพยุโรป (EU) ...

เยอรมนีตรวจพบสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มิได้ติดฉลากระบุการฉายรังสีในผงเครื่องปรุงพริกจากไทย

เยอรมนีตรวจพบสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มิได้ติดฉลากระบุการฉายรังสีในผงเครื่องปรุงพริก...

เนเธอร์แลนด์ตรวจพบสารปราบศัตรูพืชในถั่วฝักยาวนำเข้าจากไทย

ทางการเนเธอร์แลนด์ตรวจพบสารปราบศัตรูพืช Traizophhos และ EPN (O-ethyle O-4-nitrophenyl phenyphosphonothioate) ในถั่วฝักยาว นำเข้าจากไทยในปริมาณ 0.45 mg/kg และ 0.22 mg/kg ตามลำดับ ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าค่า CCPC (Critical Crop Pesticide Concentration)...