เนเธอร์แลนด์ตรวจพบสารปราบศัตรูพืชในถั่วฝักยาวนำเข้าจากไทย

ทางการเนเธอร์แลนด์ตรวจพบสารปราบศัตรูพืช Traizophhos และ EPN (O-ethyle O-4-nitrophenyl phenyphosphonothioate) ในถั่วฝักยาว นำเข้าจากไทยในปริมาณ 0.45 mg/kg และ 0.22 mg/kg ตามลำดับ ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าค่า CCPC (Critical Crop Pesticide Concentration)...

ระบบการเตือนภัยสำหรับสินค้าอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ของสหภาพยุโรป

ระบบการเตือนภัย (Rapid Alert System for Food and Feed : RASFF) ของสหภาพยุโรป (EU-25)...

ฝรั่งเศสจับตากุ้งแช่แข็งไทยปนเปื้อนสารไนโตรฟูแรนส์

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2548 กรมการอาหาร กระทรวงเกษตรฯ ของฝรั่งเศสแจ้งการตรวจพบสารปนเปื้อนไนโตรฟูแรนส์ในกุ้งแช่แข็ง (mantis shrimps) ของไทยที่ด่านท่าเรือในสหราชอาณาจักร...

ฝรั่งเศสตรวจพบโต๊ะเขียนหนังสือสำหรับเด็กมีฝาปิดรุ่น TEXY LOCO ของไทยผลิตไม่ได้มาตรฐาน

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2548 ทางการฝรั่งเศสได้ตรวจพบสินค้าโต๊ะเขียนหนังสือสำหรับเด็กมีฝาปิดรุ่น TEXY LOCO จากไทยที่ไม่ได้ผลิตตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค...

สรุปผลการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าอาหารนำเข้าของ EU ปี 2547

EU สรุปผลการตรวจพบสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสุขอนามัย จากฐานข้อมูลระบบเตือนภัยสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ (Rapid Alert System for Food and Feed: RASFF) ประจำปี...

EU เตรียมแก้ไขระเบียบเรื่องไข้หวัดนก

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2548 คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติข้อเสนอแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนก ให้มีการกำหนดมาตรการเฉพาะในระดับ EU...

EU ตรวจเข้มสารตกค้างในภาชนะเคลือบเซรามิกที่สัมผัสกับอาหาร

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรป (EU) ได้มีประกาศ Commission Directive 2005/31/EC of 29 April 2005 amending Council Directive 84/500/EEC as regards a declaration of compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs ตีพิมพ์ใน EU Official Journal L110 Volume 36...

EU-US พิพาทมาตรการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเวที WTO

ขณะนี้ ผลการประชุมของคณะกรรมการไต่สวนข้อพิพาท (panel) ระหว่าง EU และสหรัฐอเมริกา (US) ภายใต้กรอบการเจรจาร่วมในประเด็นสิ่งบ่งชี้ทางภฺมิศาสตร์ (Geographical Indications : GIs)...