สหภาพยุโรปอนุญาตเพิ่มรายการสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive)

    เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1490 of 21 August 2017 concerning the authorisation of manganous chloride tetrahydrate, manganese (II) oxide, manganous sulphate monohydrate, manganese chelate of amino acids hydrate, manganese chelate of protein hydrolysates, manganese chelate of glycine hydrate and dimanganese chloride...

สหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตใช้สาร 2,4-DB

                   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1491 of 21 August 2017 renewing the approval of the active substance 2,4-DB  in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to...

EU อนุญาตการใช้วัตถุเจือปนอาหาร potassium carbonate (E 501) ในสินค้าผัก-ผลไม้

                     เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศกฎ Commission Regulation (EU) 2017/1270 of 14 July 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of potassium carbonate (E 501) on peeled, cut and shredded fruit and vegetables ใน EU Official Journal L 184...

การตรวจพบการปนเปื้อนยากำจัดไรแดงในไข่ไก่ในสหภาพยุโรป

จากรายงานข่าว RTBF.be ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ระบุว่า หน่วยงานความปลอดภัยห่วงโซ่อาหารเบลเยียม (AFSCA : Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain) ได้รายงานว่า มีการตรวจพบไข่ไก่ปนเปื้อนยา Fipronil...

EU กำหนดห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหาร

                  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1389 of 26 July 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the designation of the EU reference laboratory for foodborne viruses โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 195/9...

EU ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นอาหารภายใต้ Union List

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1250 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แก้ไข Annex 1 ของกฎระเบียบ Regulation (EU) 1334/2008 เกี่ยวกับสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร (Flavouring substances)...

EU ประกาศให้เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์และคอโมโรสอยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศ IUU อย่างเป็นทางการ

                    ตามที่ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรป โดย DG MARE ได้เคยประกาศให้ประเทศคอโมโรส...

รายงาน RASFF ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

    ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...