สหภาพยุโรปประกาศปลดสถานะใบแดงให้แก่ศรีลังกาอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Decision (EU) 2017/1949 of 25 October 2017 repealing Implementing Decision 2014/715/EU identifying Sri Lanka as a third country that the Commission considers as a non-cooperating third country pursuant to Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and...

สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลือง IUU แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ด้วย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้แถลงการณ์ให้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง “ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบเหลือง” ...

รายงาน RASFF ประจำเดือนกันยายน 2560

  รายงาน RASFF ประจำเดือนกันยายน 2560 อ่านรายงานฉบับเต็มได้...

สรุปผลการประชุม Our Ocean Conference 2017

การประชุม Our Ocean Conference 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐมอลตา สรุปสาระสำคัญของการประชุมดังกล่าว ดังนี้ 1. การประชุม Our Ocean จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2014 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี...

รายงาน RASFF ประจำเดือนสิงหาคม 2560

  รายงาน RASFF ประจำเดือนสิงหาคม 2560 อ่านรายงานฉบับเต็มได้...

สหภาพยุโรปเห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร imazamox

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1531 of 7 September 2017 renewing the approval of the active substance imazamox, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No. 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to...

รายงาน RASFF ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

  รายงาน RASFF ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติมได้...

สหภาพยุโรปขยายเวลาการอนุญาตชั่วคราวให้สารออกฤทธิ์ในระหว่างรอผลประเมินต่ออายุใช้งาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1527 of 6 September 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances cyflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan and malathion ใน EU Official Journal L 231/3...