การตรวจพบการปนเปื้อนยากำจัดไรแดงในไข่ไก่ในสหภาพยุโรป

จากรายงานข่าว RTBF.be ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ระบุว่า หน่วยงานความปลอดภัยห่วงโซ่อาหารเบลเยียม (AFSCA : Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain) ได้รายงานว่า มีการตรวจพบไข่ไก่ปนเปื้อนยา Fipronil...

EU กำหนดห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหาร

                  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1389 of 26 July 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the designation of the EU reference laboratory for foodborne viruses โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 195/9...

EU ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นอาหารภายใต้ Union List

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1250 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แก้ไข Annex 1 ของกฎระเบียบ Regulation (EU) 1334/2008 เกี่ยวกับสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร (Flavouring substances)...

EU ประกาศให้เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์และคอโมโรสอยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศ IUU อย่างเป็นทางการ

                    ตามที่ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรป โดย DG MARE ได้เคยประกาศให้ประเทศคอโมโรส...

รายงาน RASFF ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

    ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

EU ประกาศระเบียบอนุมัติการใช้ Lecithins เป็นวัตถุเสริมในอาหารสำหรับสัตว์ทุกชนิด

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 EU ได้ประกาศระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1007 อนุมัติให้ใช้ Lecithins เป็นวัตถุดิบเสริมในอาหารสำหรับสัตว์ทุกชนิด เนื่องจากพบว่า...

EU พิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทย (Review ครั้งที่ ๒๖)

                ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการพิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มครั้งที่ ๒๖ อย่างเป็นทางการใน EU Official Journal L 165/29 ตาม Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1142 of 27 June 2017 amending Annex I to...

รายงาน RASFF ประจำเดือนมิถุนายน 2560

    ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...