ฝรั่งเศสเริ่มใช้ระเบียบการติดฉลากแสดงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์และนมในอาหารแปรรูป

...

RASFF ประจำเดือนมกราคม 2560

  รายงาน RASFF ประจำเดือนมกราคม 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำเสนอรายงาน RASFF (Food and Feed Safety Alerts) ประจำเดือนมกราคม 2560 โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ 1....

ยุโรปกำลังเผชิญปัญหาโรคไข้หวัดนกแพร่ระบาดรอบใหม่

  ๑.   เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕8 หลายประเทศในสหภาพยุโรปพบสัตว์ปีกตายเนื่องจากติดเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (highly pathogenic avian influenza : HPAI) ได้แก่ เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี เดนมาร์ก...

EU เตรียมใช้ใบรับรองการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์

๑. เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบใหม่  Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1842 ว่าด้วยการใช้ใบรับรองการตรวจสอบสินค้า...

FAO ออกแผนปฏิบัติการต่อสู้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance : AMR)

                   แนวทางพัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว โดยได้รายงานให้ ทราบมาตามลำดับแล้วนั้น สำนักงานฯขอรายงานเพิ่มเติม FAO ออกแผนปฏิบัติการ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดยกใน EU

                                                                                                                                                                                                          ...

สถานการณ์ตลาดข้าวในสหภาพยุโรปและโอกาสของข้าวไทยในตลาดในสหภาพยุโรป

รายงานสถานการณ์ตลาดข้าวในสหภาพยุโรปและโอกาสของข้าวไทยในตลาดในสหภาพยุโรป           1.     ข้าวแม้ไม่ใช่อาหารหลักของชาวยุโรป และไม่ใช่พืชที่ปลูกมากใน EU...

ความเคลื่อนไหวของสินค้าทูน่ากระป๋องในตลาดโลกช่วงครึ่งแรกของปี 2559

...