รายงาน RASFF ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

EU ประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้คูราเซาและโซโลมอนอย่างเป็นทางการ

ด้วย ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้กับคูราเซาและโซโลมอนแล้วอย่างเป็นทางการใน EU Official Journal สรุป ดังนี้      ๑.  คูราเซา : EU ให้ใบเหลืองคูราเซา...

EU แก้ไขวิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อกำหนดส่วนผสมของแป้งที่ใช้ในอาหารสัตว์ ภายใต้พิกัดศุลกากร ๒๓๐๙

                เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/68 of 9 January 2017 amending Regulation (EC) No 121/2008 laying down the method of analysis for the determination of starch content in preparations of a kind used in animal feeding (CN code 2309) โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 9/4...

Brexit และผลกระทบต่อการค้าอาหาร-สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

...

EU ระงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นบางรายการเพิ่มเติม

                 เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2017/378 of 3 March 2017 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances ใน EU Official Journal L 58/14 ซึ่งมีรายละเอียด...

การค้าอาหาร-สินค้าเกษตรระหว่าง EU กับประเทศไทย และปัญหาที่ตรวจพบในรายงาน RASFF ในช่วงระหว่างปี 2556 – 2559

     การค้าอาหาร-สินค้าเกษตรระหว่าง EU กับประเทศไทย และปัญหาที่ตรวจพบในรายงาน RASFF ในช่วงระหว่างปี 2556 –...

EU ขึ้นทะเบียนสารสกัดจากถั่วเหลืองหมักให้เป็น Novel Food รายใหม่

               เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศลงใน EU Official Journal L 18/50 Commission Implementing Decision (EU) 2017/115 of 20 January 2017 authorising the placing on the market of fermented soybean extract as a novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council ว่าด้วย...

EU ออกข้อแนะนำว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนของไฮโดรคาร์บอนจากน้ำมันมิเนอรัลในอาหารและภาชนะบรรจุ

           เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ตีพิมพ์ประกาศ Commission Recommendation (EU) 2017/84 of 16 January 2017 on the monitoring of mineral oil hydrocarbons in food and in materials and articles intended to come into contact with food ใน EU Official Journal L 12/95 ...