คณะทำงานเฉพาะกิจด้านตลาดสินค้าเกษตรเสนอรายงานข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยุโรป

            เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คณะทำงานเฉพาะกิจด้านตลาดสินค้าเกษตร (Agricultural Markets Task Force) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 คน ภายใต้การนำของศาสตราจารย์  Cees Veerman...

EU เพิ่มเงินอุดหนุนในโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร (Promotion Budget)

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบกรอบงบประมาณสำหรับเงินอุดหนุนร่วม (co-financing) ในโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 133 ล้านยูโร สำหรับปี...

สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ประจำเดือนตุลาคม 2559

  สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ประจำเดือนตุลาคม...

EU แก้ไขค่าอนุโลมสูงสุดของสาร Dimethyl ether ที่ใช้ในการผลิตเจลาตินและคอลลาเจน

            เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Directive (EU) 2016/1855 of 19 October 2016 amending Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients ว่าด้วยการแก้ไขค่าอนุโลม...

EU ปรับแก้ไขข้อกำหนดพืชที่จะขึ้นทะเบียนตาม CPVO และ UPOV

               เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Directive (EU) 2016/1914 of 31 October 2016 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC and Article 7 of Council Directive 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be...

ตัวอย่างเทคโนโลยีการเกษตรใน EU

                               โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้                ๑. ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)...

EU ไม่อนุญาตให้ใช้ tricyclazole เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

             เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1826 of 14 October 2016 concerning the non-approval of the active substance tricyclazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market ใน EU Official Journal L 279/88...

นโยบายการเพิ่มอัตราจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรสหภาพยุโรป

...