เบลเยียม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เสนอมาตรการใหม่ ตรวจสอบผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศภายใน EU

  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เบลเยียม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ลงมติเห็นชอบความตกลงให้ใช้มาตรการตรวจสอบผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ...

ยูเครนเรียกร้องให้อียูส่งคณะผู้แทนอิสระเพื่อป้องกันวิกฤตขาดแคลนก๊าซจากรัสเซียอีกครั้ง

            เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 บริษัทพลังงานแห่งชาติของงยูเครน (Naftogaz)...

ศาสตราจารย์ Joseph Stiglitz นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสอบสวนของสภายุโรปประเด็นการหลีกเลี่ยงภาษี

            หลังจากที่กรณี Panama Papers...

ข้อเสนอของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในการแก้ไขปัญหากรณีความตกลงระหว่างอียูกับยูเครน

            หลังจากที่ผลการประชามติของชาวดัชท์เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ที่ไม่ให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันความตกลง Association Agreement (AA) ระหว่างอียูกับยูเครน...

รายงานการเสวนา Old Europe’s New World ณ Egmont Palace กรุงบรัสเซลส์

            เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 Friends of Europe (FoE) ร่วมกับ Slovak Presidency of the Council of the European Union และ McKinsey and Company จัดการประชุม The State of Europe 2016 – Disruption, Disorder and Division: Crunch Time for Europe ซึ่งมีการประชุมเสวนาหัวข้อ  Old Europe’s New World เมื่อวันที่ 13...

รายงานการเสวนา “Brexit and the European Leadership”

            เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 Friends of Europe (FoE) ร่วมกับ Slovak Presidency of the Council of the European Union และ McKinsey and Company จัดการประชุม The State of Europe 2016 – Disruption, Disorder and Division: Crunch Time for Europe ซึ่งมีการประชุมเสวนาหัวข้อ “Brexit and the European Leadership” เมื่อวันที่...

ผลการประชุม Bratislava Summit ของผู้นำประเทศสมาชิกอียูจำนวน 27 ประเทศ ยกเว้นสหราชอาณาจักร(อียู 27)

            เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559  ผู้นำประเทศสมาชิกอียูจำนวน 27 ประเทศ ยกเว้นสหราชอาณาจักร(อียู 27) ได้ประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่กรุงบราติสลาวา (Bratislava Summit) เกี่ยวกับทิศทางของอียู...

ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแถลง State of the Union ต่อสภายุโรปประจำปี 2016

            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  นาย Jean-Claude Juncker ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าว State of the Union ต่อสภายุโรปประจำปี 2016 ณ เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส (รายละเอียดติดตามได้จาก http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.pdf)...