ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแถลง State of the Union ต่อสภายุโรปประจำปี 2016

            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  นาย Jean-Claude Juncker ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าว State of the Union ต่อสภายุโรปประจำปี 2016 ณ เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส (รายละเอียดติดตามได้จาก http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.pdf)...

กรรมาธิการยุโรปจากสหราชอาณาจักรได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจากสภายุโรป

© European Union 2016 – European Parliament – licensed under Creative Common           เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สภายุโรปได้เห็นชอบการแต่งตั้ง Sir Julian King ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยุโรปจากสหราชอาณาจักรดูแลด้าน Security Union...

รายงาน public debate เรื่อง “Brexit and what future for European Citizenship”

                    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 สถาบัน Maison des Associations Internationales และ Municipality of Ixelles ได้ร่วมกันจัดการ public debate เรื่อง “Brexit and what future for European Citizenship” โดยมี (1) นาย Andrew Duff, Visiting Fellow ของ European Policy Centre (EPC)...

ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปมอบหมายหน้าที่ดูแล Security Union ให้กรรมาธิการยุโรปจากสหราชอาณาจักร

            ตามที่นาย Jean-Claude Juncker ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้เห็นชอบการเสนอชื่อ Sir Julian King เป็นกรรมาธิการยุโรป จากสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559...

ปฏิกิริยาใน EU ต่อการแต่งตั้งหน้าคณะเจรจาในการเตรียมการและเจรจา Brexit กับสหราชอาณาจักร

                     ตามที่มีการลงคะแนนเสียงประชามติในสหราชอาณาจักรปรากฏผลสรุปว่า ให้สหราชอาณาจักรออกจากอียู (Brexit) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นั้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นาย Jean-Claude Juncker...

EU ประกาศแผนยุทธศาสตร์ EU Global Strategy on Foreign and Security Policy

  เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559 นาง Federica Mogherini รองประธานคณะมนตรียุโรป และผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคง (HR/VP)...

ข้อตกลง Privacy Shield ระหว่าง EU กับสหรัฐอเมริกาเริ่มมีผลบังคับใช้

            ตามที่เว็บไซต์ Thaieurope.net ได้เคยรายงานสาระสำคัญของข้อตกลง EU-US Privacy Shield ระหว่าง EU กับสหรัฐอเมริกา (รายละเอียดตามที่ http://www2.thaieurope.net/ec-eu-us-privacy-shield-march-2016)           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559...

การเสวนา Post-Summit Breakfast Meeting วิเคราะห์ผลการประชุมสุดยอดผู้นำคณะมนตรียุโรปเมื่อเดือนมิถุนายน 2559

Photo licensed under Creative Common by descrier.co.uk                     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สถาบัน European Policy Centre (EPC) ได้จัดการเสวนา Post-Summit Breakfast Meeting เพื่อวิเคราะห์ผลการประชุมสุดยอดผู้นำคณะมนตรียุโรป...