สหราชอาณาจักรตัดสินใจจำกัดแรงงานจากบัลแกเรียและโรมาเนีย

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 49 คณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความเสียใจที่อังกฤษตัดสินใจออกข้อจำกัดแรงงานจากบัลแกเรียและโรมาเนียซึ่งจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในเดือน ม.ค....

อียูตกลงกับสหรัฐฯเรื่องข้อมูลผู้โดยสารเครื่องบิน

ประเทศสมาชิกอียูตกลงอย่างเป็นทางการในที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าและการพัฒนาของอียูในลักเซมเบิร์ก เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 49...

อินเดียและอียูเห็นชอบการคุมสินค้าส่งออกที่ใช้งานได้สองทาง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549 ในที่ประชุมสุดยอดระหว่างอินเดียและอียู ณ กรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ ทั้งอินเดียและอียูต่างเห็นชอบในมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้สองทาง (dual...

การจัดแสดงส่งเสริมประเทศไทยในงานแสดงสินค้า Foire De Geneve นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ร่วมมือกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชน โดยเฉพาะ กระทรวงอุตสาหกรรม (สสว.และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย (มหาชน)...

อียูควบคุมการนำของเหลวที่นำขึ้นเครื่องบิน

คณะกรรมาธิการยุโรปลงมติรับกฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำของเหลวขึ้นเครื่องบินเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยห้ามนำของเหลวเกิน 100 มล. ขึ้นเครื่องบิน...

สหภาพยุโรปพร้อมรับโรมาเนียกับบุลกาเรียเข้าเป็นสมาชิกในวันที่ 1 มกราคม ศกหน้า

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้รายงานผลการประเมินชั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความพร้อมของโรมาเนียและบัลแกเรียในการเข้าเป็นสมาชิก (“Monitoring Report on the state of preparedness for EU membership of Romania and...

เยอรมันเผชิญหน้ากับคณะกรรมาธิการฯเรื่องภาษี

รัฐมนตรีคลังเยอรมันจะนำกฎหมายภาษี 2 ฉบับเกี่ยวกับการควบรวมกิจการข้ามประเทศ บังคับใช้...

ความตกลงด้านการบินระหว่างไทย-EU

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2549 ได้มีการหารือระหว่างผู้แทนกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคมของไทย กับผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปด้านพลังงานและการบิน...