ผลการเลือกตั้งทั่วไปในสาธารณรัฐฮังการี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ รายงานผลการเลือกตั้งทั่วไปในฮังการีรอบที่สอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2549 ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฮังการี...

กรรมาธิการยุโรปด้านต่างประเทศเยือนเวียดนาม

หลังจากการเยือนประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย. กรรมาธิการยุโรปด้านต่างประเทศ Benita Ferrero-Waldner มีกำหนดการเยือนประเทศเวียดนามระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย. โดยจะเข้าพบนายกรัฐมนตรี Phan Van Khai...

IATA เรียกร้องให้ยุโรปลดค่าธรรมเนียมสนามบิน

ผู้บริหารของ International Air Transport Association (IATA) เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรปให้เดินหน้าการออกกฎเพื่อลดค่าธรรมเนียมสนามบินสำหรับผู้โดยสารในยุโรป นาย Giovanni Bisignani ผู้ดำรงตำแหน่ง Director General และ CEO ของ IATA...

มารู้จักฐานข้อมูลผู้ลี้ภัย “Eurodac”

Eurodac เป็นระบบเพื่อการเปรียบเทียบลายนิ้วมือของผู้สมัครขอลี้ภัยและผู้เข้าเมืองที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม Dublin Convention ซึ่งต่อมาได้มีการออกเป็น Council Regulation (EC) 2725/2000...

ประสบการณ์ของยุโรปและอเมริกาในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2549 ศูนย์นโยบายยุโรป (European Policy Centre หรือ EPC) ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “Public Health in Emergencies: Transatlantic Experiences” โดยมีวิทยากรทั้งจากหน่วยงานในยุโรปและสหรัฐฯ...

นาโตพิจารณาขยายพันธมิตรสู่เอเชีย-แปซิฟิก

นาโตอาจพิจารณาขยายพันธมิตรสู่กลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่าง ฟินแลนด์ และ สวีเดน และประเทศที่อยู่นอกยุโรปเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ Financial Times...

การย้ายถิ่นของชาวยุโรป

โครงการ PIONEUR ซึ่งเริ่มเมื่อต้นปี 2549 หรือปี European Year of Workers’s Mobility และได้รับเงินอุดหนุนจาก Research Framework Programme ของสหภาพยุโรปได้เปิดเผยผลการศึกษาประวัติย่อและทัศนะของชาวยุโรปจำนวน 5000...

ภาษีในกลุ่มประเทศโออีซีดี

รายงานของ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) เปิดเผยข้อมูลระหว่างปี 2543 – 2548 พบว่าคนโสดในประเทศเบลเยี่ยม เยอรมัน และฮังการีต้องเสีย ‘Tax wedge’ สูงสุดขณะที่ในประเทศเกาหลี...