การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 7

รัฐมนตรีต่างประเทศของภูมิภาคเอเชียและยุโรปจะประชุมหารือประจำปีระหว่างกันใน การประชุม ASEM Foreign Ministers’ Meeting ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม ศกนี้ ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยดร.กันตธีร์...

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย-ยุโรป

รัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย-ยุโรป หรือ ASEM Youth Games ขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2548 ขณะนี้มีประเทศสมาชิก ASEM ตอบรับเข้าร่วมแล้ว 23 ประเทศ...

ไทยจะเป็นเจ้่าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย-ยุโรป

รัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย-ยุโรป หรือ ASEM Youth Games ขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2548 ขณะนี้มีประเทศสมาชิก ASEM ตอบรับเข้าร่วมแล้ว 23 ประเทศ...

โรมาเนียกับบัลแกเรียลงนามสนธิสัญญาเข้าเป็นสมาชิกอียู

โรมาเนียกับบัลแกเรียได้ลงนามในสนธิสัญญาการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Treaty of Accession) และกำหนดเข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม 2550 (ค.ศ. 2007) พิธีดังการลงนามฯ...

คณะกรรมาธิการยุโรปให้ความเห็นสนับสนุนให้มีการเปิดการเจรจาเพื่อรับตุรกี เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 คณะกรรมาธิการยุโรปเผยแพร่เอกสาร Communication from the Commission : Recommendation of the European Commission on Turkey’s progress towards accession...

ไทยกับสหภาพยุโรป ตกลงที่จะจัดทำกรอบความตกลงร่วมมือ

ไทยกับสหภาพยุโรปได้ตกลงกันที่จะเริ่มการเจรจาเพื่อจัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ...