ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนแอลเบเนีย 26-28 มีนาคม 55

นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและภริยา ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐแอลเบเนียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2555...

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2555

นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการสัมมนา ASEAN Awareness Ministerial Conference ...

คณะอาจารย์และนิสิตยุโรปศึกษา จุฬาฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตและรับฟังการบรรยาย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 รศ. ดร. ชโยดม สรรพศรี ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะอาจารย์และนิสิต เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต อภิชาติ...

คณะรองประธานศาลฎีกาและคณะผู้พิพากษาเยือนกรุงบรัสเซลส์

คณะรองประธานศาลฎีกาและคณะผู้พิพากษารวม 37 ท่านเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงแห่งยุโรป โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ กรุงบรัสเซลส์...

คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาเยือนกรุงบรัสเซลส์

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป...