ติดตามความเคลื่อนไหวและศึกษากฎระเบียบสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่มีผลกระทบต่อไทย

เกี่ยวกับโครงการ: คผท. ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องนโยบายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมอียู เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย โดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ การค้า...

รวมพลคน ThaiRoHS ครั้งแรกในประเทศไทย

คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป ร่วมสนับสนุน MTEC จัดกิจกรรม ‘รวมพลคน ThaiRoHS 2009′ ระหว่างวันที่ 4-5 มีค. 52 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)...

การจัดสัมมนานโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป: ผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย

เกี่ยวกับโครงการ: คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปร่วมมือกับ EC Delegation to Thailand จัดงานสัมมนาเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการต่อสู้ สภาวะโลกร้อน...

การจัดทำ Market Study: ‘Opportunities for Thai Eco-Textiles in European Markets’

เกี่ยวกับโครงการ: การศึกษาดังกล่าวเป็นโครงการต่อยอด Thai EU Flower Textile Roadshow in Europe โดยคผท.จะจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญยุโรป...

การจัดสัมมนา “Packaging and Sustainability: Be ready for European Markets”

เกี่ยวกับโครงการ:  งานสัมมนาจับกระแสตลาดการบรรจุภัณฑ์ของยุโรป โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเสนอแนวทางในการปรับตัว โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการการบรรจุภัณฑ์ของยุโรป...