การสัมมนาเรื่องการสร้างความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป

กฎระเบียบฉบับใหม่อียูซึ่งห้ามการจำหน่ายไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิดกฎหมายในตลาดอียูจะประกาศใช้ในปลายปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2556...

โครงการสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยที่ได้มาตรฐาน EU/ยุโรป THAILAND GREEN HAND BOOK: TOWARD A MORE SUSTAIN

จัดทำหนังสือ THAILAND GREEN HAND BOOK: TOWARD A MORE SUSTAINABLE TRADE เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่แก่ผู้ดาเนินนโยบายระดับสูงของอียู นักธุรกิจ สมาคมการค้ายุโรป...