การสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Food Safety Control: EU Member States’ Experiences and Practices (5-6 ก.ย. 2554)

เมื่อวันที่ 5-6 ก.ย. 2554 ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ‘Food Safety Control: EU Member States’ Experiences and Practices’ ณ โรงแรม Pullman King Power กรุงเทพฯ...

การสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรป (25 – 27 พ.ค. 2554)

ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค. 2554 คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป—ร่วมกับ (1) กระทรวงการต่างประเทศ  (2) สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (3) คณะนิติศาสตร์...

ทีมประเทศไทยพบภาครัฐและเอกชนไทย เพื่อหารือปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปอียู (18-29 พ.ค. 2554)

ระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค.54  ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ  พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ประกอบด้วย (1)  หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ (น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น)   (2) ...