กระทรวงการต่างประเทศจัดการสัมมนาการทำประมงเพื่ออนาคต : สู่การทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบ และยั่งยืนในประเทศไทย

                      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมจัดเวทีสัมมนาเรื่อง “ Fishing for the future : Towards Responsible and Sustainable Fisheries in Thailand” เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ที่กรุงเทพ...