รัฐบาลเสปนประกาศเดินหน้าปฏิรูประบบภาษีครั้งใหม่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด รายงานว่า เมื่อต้นเดือน ก.พ. 2557 รัฐบาลเสปนได้ประกาศที่จะเดินหน้าปฏิรูประบบภาษีครั้งใหม่โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้             1....

รัฐบาลโปรตุเกสแสดงความเชื่อมั่นว่า โปรตุเกสสามารถสิ้นสุดการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Troika ตามกำหนดช่วงกลางปี 2014

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 นาย Bruno Maçães, Secretary of State for European Affairs ของโปรตุเกสให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ CNBC แสดงความมั่นใจว่า โปรตุเกสจะสามารถสิ้นสุดการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Troika...

เศรษฐกิจสเปน

          สเปนถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของอียู และเคยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก่อนจะประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปี 2551...

เศรษฐกิจโปรตุเกสมีสัญญาณการฟื้นตัว

          เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2556 Troika (อียู IMF และธนาคารกลางยุโรป) ได้ประชุมประเมินผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของโปรตุเกส และได้แถลงว่า...

ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจกรีซ

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 รัฐสภากรีซได้ลงมติเห็นชอบร่างงบประมาณปี ค.ศ.2014 ด้วยคะแนนเสียง 153 เสียง จาก 300 เสียง โดยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2009...

การพกเงินสดทุกสกุล/เช็คเดินทาง/เช็คไปรษณีย์/ตั๋วสัญญาใช้เงิน/ธนาณัติ มูลค่าเกิน 10,000 ยูโร เข้าออกประเทศสมาชิกอียู จะต้องแจ้งศุลกากร

ช่วงนี้ มีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากเดินทางเข้าออกประเทศสมาชิกอียู โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี และพกเงินสดติดตัวจำนวนมาก โดยไม่ได้แจ้งต่อศุลกากร ณ...

การค้าไทย – กรีซ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556

                 วิกฤติหนี้ของกรีซได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมารนัฐบาลกรีซไพ้ออกมาตราการลดค่าใช้จ่ายอย่างเข็มงวด ในภาคเอนเอง...

เขตเศรษฐกิจพิเศษของฮังการี

            ฮังการีมีเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ Free Enterprise Zone ซึ่งลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษจะต้องอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน...