สถานการณ์ล่าสุดการเจรจาความตกลง FTA EU-Vietnam

การประกาศการสรุปผลเมื่อ 4 ส.ค. 2558 เป็นการตกลงกันในหลักการและสาระสำคัญ ยังมีบางประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายต้องหารือกันต่อไปหลังจากช่วงปิดฤดูร้อน เช่น...

สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของไอซ์แลนด์

    1. การเมือง 1.1 เมื่อเดือน มี.ค. 2558 รัฐบาลไอซ์แลนด์ได้ถอนตัวอย่างเป็นทางการจากการสมัครเขาเป็นสมาชิกอียู โดยไม่ได้รับความเห็นจากรัฐสภาไอซ์แลนด์ก่อน...

รู้จักศักยภาพด้านพลังงานทดแทนและนวัตกรรมของอียู

    Ente Vasco de la Energis (EVE) ของหน่วยงานด้านพลังงานของรัฐบาลแคว้นบาสก์ มีหน้าที่เสนอแนะยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน...

ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ การเงินและการเมืองของกรีซ และการประกาศลาออกของนายกรัฐมนตรีกรีซและการเลือกตั้งทั่วไปใหม่

          ภายหลังจากที่รัฐสภากรีซมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายความตกลงการกู้เงินรอบที่ 3 ที่ประชุม Eurogroup ก็ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2558 ให้รัฐบาลกรีซกู้เงินรอบที่ 3...

ตัวเลขทางเศรษฐกิจของโปรตุเกสแสดงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

  สรุปตัวเลขทางเศรษฐกิจของโปรตุเกสในไตรมาสที่สองของปี 2558 ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติโปรตุเกสเมื่อวันที่ 10 และ 14 ส.ค. 58 ดังนี้ 1.อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP...

สภาพแวดล้อมสำหรับนวัตกรรมในลิทัวเนีย (Lithuanian Innovation Ecosystem)

    ลิทัวเนียมีเป้าหมายในการจะเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของแถบนอร์ดิก-บอลติกในปี ค.ศ. 2020 โดยในปัจจุบันสาขาที่ลิทัวเนียมีศักยภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเลเซอร์...

ภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดการเมืองและเศรษฐกิจสโลวะเกียในช่วงครึ่งปีแรก 2558 (ม.ค. – มิ.ย. 2558)

  สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรี นาย Robert Fico ดำเนินได้อย่างมีเสถีรภาพ และส่อแววในทางบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น...

รายงานสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสโลวีเนียในช่วงครึ่งแรกของปี 2558

  รายงานสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสโลวีเนียในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 (มกราคม – มิถุนายน 2558)         1.สถานการณ์การเมือง         การเมืองในสโลวีเนียภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรี Miro Cerar...