การชำระเงินในการส่งสินค้าจากไทยไปรัสเซีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในรัสเซียทำการศึกษาในเรื่อง ระบบการชำระเงินของรัสเซีย ภายใต้โครงการ Global Intelligence Unit...

ภาวะเศรษฐกิจกรีซ และการค้าไทย-กรีซประจำไตรมาสแรกปี 2551

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ขอสรุปภาวะเศรษฐกิจกรีซ และการค้าไทย-กรีซ ระหว่างเดือน ม.ค. – มี.ค. 51 ตามที่ได้ประมวลข้อมูลจากหน่วยงานกรีซ ดังนี้    ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ...

การฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เดนมาร์ก

ในปี 2551 ไทยและเดนมาร์กมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี จากการที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพ การค้าและการเดินเรือระหว่างกันเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2401...

การสอนและการแข่งขันทำอาหารไทยที่กรุงบูคาเรสต์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดการสอนทำอาหารไทยให้แก่พ่อครัว/แม่ครัวชาวโรมาเนีย และการแข่งขันการทำอาหารไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2551 ที่กรุงบูคาเรสต์...

สถานการณ์และนโยบายด้านเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอรายงานสรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของ สอท.เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2551...

โครงการดูงานด้านโลจิสติกส์ในเบเนลักซ์

                     จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “เทคนิคสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมอาหารและการส่งออกผัก-ผลไม้ไทย สู่ตลาดยุโรป” ...

ครัวไทยสู่ยุโรปที่ประเทศกรีซ

เมื่อวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2551 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ได้จัดโครงการอบรมและสาธิตการประกอบอาหารไทยที่กรุงเอเธนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3...

รัสเซียออกกฎหมายว่าด้วยการลงทุนในภาคยุทธศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจรัสเซีย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 รัสเซียได้ออกกฎหมายว่าด้วยการลงทุนในภาคยุทธศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจรัสเซีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้สรุปสาระสำคัญของกฏหมายดังกล่าว...