กรีซขอเลื่อนกำหนดชำระหนี้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

              เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558  กรีซได้ยื่นคำขอเลื่อนกำหนดชำระหนี้ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 และกำหนดชำระหนี้งวดอื่นภายในช่วงเดือนมิถุนายนแก่ IMF เป็นช่วงสิ้นเดือนแทน...

ทิศทางความสัมพันธ์การลงทุนของไทย-อิตาลี

          ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น 1 ใน 3 ของภูมิภาคที่อิตาลีได้ตั้งเป้าที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า-การลงทุนอย่างจริงจัง (โดยอีก 2 ภูมิภาคคือ...

สถานการณ์และนโยบายเศรษฐกิจของฮังการี

  1.ภาวะด้านการค้าระหว่างประเทศของฮังการี ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านบวกของฮังการีมีดังนี้                  1) ปริมาณตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น –...

การคาดการณ์เศรษฐกิจสเปนและสถิติการค้าไทย-สเปนประจำเดือนเมษายน 2558

           เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 อียูได้ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจของสเปนโดยอัตราการเติบโตในปี 2558 จะอยู่ที่อัตรา 2.8 และในปี 2559 จะอยู่ที่อัตรา 2.6...

ออสเตรียมีแนวโน้มลดการใช้อาหารสัตว์จากพืชจีเอ็มโอ

          สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา...

สเปนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งร่วมของ AIIB

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคมคม 2558 สเปนได้ประกาศที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งร่วมของธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย หรือ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)...

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและการส่งออกของไทยไปยังสเปน เดือนมีนาคม 2558

  รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและการส่งออกของไทยไปยังสเปน เดือนมีนาคม 2558 โดยสำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ...

รายงานภาวะเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

          GDP Growth ไตรมาส 1/58 (Preliminary Estimate) ขยายตัวที่ร้อยละ 0.3 ลดลงจากร้อยละ 0.6 ใน ไตรมาส 4/57 และร้อยละ 2.4 YoY เป็นระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4/55 เนื่องจากดัชนีเศรษฐกิจหลายตัว เช่น...