การนำเข้าน้ำมันปาล์มในอิตาลีในปี 2557 สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์

          สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโรมรายงานข่าวจากแหล่งข่าวท้องถิ่นว่า สมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติอิตาลี  (Coldiretti)...

การส่งออกองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน SME ของเนเธอร์แลนด์

          ประเทศเนเธอร์แลนด์ตระหนักและให้ความสำคัญกับ SME ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยิ่งโดยได้มีการกำหนด top sectors ที่ประเทศมีความเชี่ยวชาญและศักยภาพสูง 9 สาขา ได้แก่ (1) อาหารและการเกษตร...

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจเยอรมนี ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558

          ภาพรวม เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ GDP อยู่ที่ 2.9 ล้านล้านยูโร มีการขยายตัวร้อยละ  1.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.1 ในปีก่อนหน้า และคิดเป็นร้อยละ 21 ของ GDP ทั้งหมดของอียู โดยมีปัจจัยสำคัญ...

ตัวเลขการค้าของอุตสาหกรรมน้ำตาลของสหราชอาณาจักรลดลงในปี 2557

          รายงานจากบริษัทวิจัยทางการตลาดชี้ให้เห็นตัวเลขการค้าของอุตสาหกรรมน้ำตาลของสหราชอาณาจักรลดลงร้อยละ 14 ใน ปี 2557 คิดเป็นมูลค่า298 ล้านปอนด์ (ประมาณ 334 ล้านยูโร)...

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอิตาลีเพิ่มสูงขึ้น

          ข่าวเด่นจากอิตาลี – สคร. นครมิลาน สรุปข่าวจากสื่อท้องถิ่นซึ่งรายงานว่า Istat...

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ซื้อกิจการโรงแรม Tivoli ของโปรตุเกส

              เมื่อปลายเดือนมกราคม 2558 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศการลงทุนในโปรตุเกส...

คณะกรรมาธิการยุโรปทบทวนการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของฝรั่งเศส

          คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทบทวนการคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของอียูจากเดิมร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 1.7 (และสำหรับยูโรโซน 19 ประเทศ จากเดิมร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 1.3)        ...

ปฏิกิริยาของเช็กต่อมาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป

          ตามที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณ (Quantitative Easing – QE)  รวมถึงการเข้าซื้อทรัพย์สินพันธบัตรและตราสารหนี้ในวงเงิน 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน...