สวีเดน

ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของทวีปยุโรป ทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์ ทิศตะวันออกติดกับอ่าวบอทเนีย...

ความก้าวหน้าของภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไอร์แลนด์

ปัจจุบันไอร์แลนด์เป็นประเทศผู้ส่งออกซอฟแวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งในสามที่จำหน่ายในยุโรปผลิตในไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์มีรายได้จากภาค ICT มูลค่า 51...

ศักยภาพและการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางของโปแลนด์

อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ยางของโปแลนด์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง  ...

ศักยภาพด้านการผลิตและส่งออกยานยนต์ของโปแลนด์

การที่สหภาพยุโรปรับสมาชิกใหม่จากภูมิภาคยุโรปตะวันออก นับเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนสำหรับธุรกิจในยุโรปอย่างมหาศาล...

ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเหล็กของโปแลนด์

โปแลนด์นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมหนักที่ก้าวหน้า โดยเฉพาะในสาขาของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเหล็ก...