อียูอนุโลมการใช้สารต้องห้ามบางรายการในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศคำตัดสิน รวม 3 ฉบับ...

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการควบคุมข้าว GMO ในสหภาพยุโรป

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายเกษตรร่วมและมาตรการการควบคุมสินค้าที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (Genetically modified organism = GMO)...

รัฐสภายุโรปเห็นชอบร่างระเบียบใหม่ว่าด้วยแบตเตอรี่

ตามที่รัฐสภายุโรปและคณะมนตรียุโรปในการเร่งรัดออกระเบียบใหม่ว่าด้วยแบตเตอรี่...

บริษัทเนเธอร์แลนด์ผลิตนำมันดีเซลจากขยะพลาสติก

บริษัทเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศเนเธอร์แลนด์มีแผนก่อตั้งโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเพื่อผลิตน้ำมันดีเซล 15 แห่ง ในสหภาพยุโรปจำนวน 14 ประเทศ นาย John Bouterse ประธานบริษัท Envosmart...

กลุ่ม Greenpeace วิพากษ์วิจารณ์ทางการสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ทางการสหราชอาณาจักรถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างจากนักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมว่าประสบความล้มเหลวในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นตามที่ได้สัญญาไว้ โดยกลุ่ม Greenpeace...

คณะกรรมาธิการยุโรปมุ่งลดจำนวนปลาที่ใช้ทดลองสารพิษในแต่ละปี

คณะกรรมาธิการยุโรปมุ่งใช้วิธีทดลองสารพิษใหม่ที่สามารถลดจำนวนปลาที่ใช้ในการทดลองลงได้จำนวนหลายหมื่นตัวในแต่ละปี ในปัจจุบัน...

คณะกรรมาธิการยุโรปทุ่มงบประมาณกำจัดไฟป่า

ในปี 2548 โปรตุเกสประสบความเสียหายจากไฟป่าหนักที่สุดในยุโรป ป่าถูกเผาผลาญกว่า 240,000 เอเคอร์ และมีผู้เสียชีวิต 15 คน รวมค่าเสียหายประมาณ 400 ล้านยูโร นอกจากนั้น...

การอนุมัติให้วางจำหน่ายพืชที่ได้รับการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) ในสหภาพยุโรป

จากการประชุมคณะกรรมาธิการยุโรป เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 ที่ผ่านมา มีมติให้มีการเร่งการดำเนินการอนุญาตการนำเข้าพืช GM...