วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

  ดาวโหลดไฟล์ PDF วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557         วารสารข่าววิทยาศาสตร์ฯฉบับนี้ เสนอเรื่อง อียูกับทุนวิจัยอีโบลา เป็นเรื่องนำ...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2557

 (ดาวโหลดไฟล์ PDF)   วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2557               วารสารข่าวฉบับนี้เริ่มด้วยข่าวสารของกรรมาธิการยุโรปด้านวิทยาศาสตร์คนใหม่ (European Commissioner...

วารสารข่าววิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2557

  วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2557                   โดยในวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2557 นี้...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2557

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่                   โดยในวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 7 นี้...

ไทย – เบลเยียม กับความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน

    เดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงพลังงานของไทยและกระทรวงเศรษฐกิจของเบลเยียมได้ร่วมกันจัดการประชุม Thailand-Belgium Energy Dialogue ครั้งที่ 1   ที่กรุงบรัสเซลส์...

นักศึกษาไทยรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Solar Decathlon Europe 2014 ที่ฝรั่งเศส

ในเดือนมิถุนายน 2557 ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันออกแบบและสร้างบ้านประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการ Solar Decathlon Europe 2014 ณ เมืองแวร์ซายส์...

เดนมาร์กกับการสำรวจก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (Shale Gas)

              สืบเนื่องจากสำนักข่าว Reuters รายงานข่าวเรื่อง “Denmark to join shale gas quest in Europe” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ระบุว่า เดนมาร์กอนุญาตให้บริษัท TOTAL...

คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอเป้าหมายประสิทธิภาพพลังงานปี 2030

                          เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอ Energy Efficiency Communication ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวสำหรับนโยบายด้านพลังงานของสหภาพฯ...