รายงานความเคลื่อนไหวกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป ส.ค. 2552

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป ขอสรุปผลรายงานความเคลื่อนไหวนโยบายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่มีผลกระทบต่อไทย ฉบับเดือน...

รายงานความเคลื่อนไหวกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป ส.ค. 52

สรุปผลรายงานความเคลื่อนไหวนโยบายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่มีผลกระทบต่อไทย ฉบับเดือน สิงหาคม 2552...

Report 2: มุมมองจากสหภาพยุโรปต่อตลาดคาร์บอนเครดิตในสหภาพยุโรป (EU ETS) และกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

ตลาดคาร์บอนเครดิตในสหภาพยุโรป (European Union Emission Trading System: EU ETS) เป็นตลาดคาร์บอนประเภทที่มีตัวบทกฎหมายในประเทศกำกับดูแล (Regulated Market) กล่าวคือ ตลาดดังกล่าวมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตโดยใช้หลัก Cap and Trade...

อียูทำสำรวจ ชี้ผู้บริโภคยุโรปสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

อียูทำสำรวจอิทธิพลที่ประเด็นสิ่งแวดล้อมมีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และสนับสนุนให้มีการทำฉลากคาร์บอนในอนาคต     คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดจ้างให้บริษัท Gallup...

Report 1: EU Environment Policy Conference 2009

ทีมงานไทยยุโรป.เน็ตขอนำเสนอรายงานและสรุปย่อเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเรื่อง ตลาดคาร์บอนเครดิตในสหภาพยุโรป EU ETS, CDM และ Carbon Footprint...

สวีเดน ประธานอียูเน้นเรื่องโลกร้อน สนใจ Carbon Tax

สวีเดนนำอียูสู้โลกร้อน คาดว่าจะผลักดันในเวทีการประชุมสุดยอด UN Climate Change ที่กรุงโคเปนฮาเกน ปลายปีนี้ และโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกเห็นว่า "การเก็บภาษีคาร์บอน"...

ผลการศึกษาเชิงลึกเรื่องการติดฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปได้จัดทำสรุปข้อมูล...

CEO บริษัทชั้นนำของยุโรปเสนอแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบรายสาขา

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 52 กลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำของยุโรปได้เสนอรายงานเรื่องพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...