รายงานผลงานสัมมนา ‘EU Environment Policy and its Perspective to Business’ ตอน 3

 ทีมงานไทยยุโรป.เน็ต ขอนำเสนอรายงานจากงานสัมมนา “EU Environment Policy and Its Perspective to Business” ใน Session 2 : ระเบียบ Eco-design ของสหภาพยุโรป : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย Mr. Andreas Middendorf ...

รายงานผลงานสัมมนา ‘EU Environment Policy and its Perspective to Business’ ตอน 2

 ทีมงานไทยยุโรป.เน็ต ขอนำเสนอรายงานจากงานสัมมนา “EU Environment Policy and Its Perspective to Business” ใน Session 1 คือ “ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบใน EU : มุมมองจากคณะกรรมาธิการยุโรป“  โดย นาย Timo Makela...

รายงานผลงานสัมมนา ‘EU Environment Policy and its Perspective to Business’ ตอน 1

 ตามที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป และ คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดงานสัมมนา “EU Environment Policy and Its Perspective to Business” เมื่อ 29 พฤษภาคม...

นโยบายอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป: มุ่งเน้นนโยบายอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน

นาย Gunter Verheugen คณะกรรมาธิการยุโรปด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม และรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางนโยบายอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป ในระหว่างงาน Breakfast Policy Briefing...

ความคืบหน้าเรื่องแผนปฏิบัติการนโยบายการผลิตและบริโภคสินค้าอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (SCP) และการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (SIP) ของสหภาพยุโรปได้รับข้อวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมากมาย...

อียูเสนอร่างระเบียบ EU Climate Change Package

อียูออกร่างระเบียบ  EU Climate Change Package หวังเป็นผู้นำในเวทีนานาชาติในด้านสิ่งแวดล้อม ในการบรรลุข้อตกลงเรื่องสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงในปี 2552 ภาคธุรกิจไทยจับตาเตรียมพร้อม...