คณะกรรมาธิการยุโรปปรับใช้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนกับสามอุตสาหกรรม

  เมื่อปลายปี 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้นำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy Package) แบบใหม่มาใช้ เพื่อพัฒนาให้สหภาพยุโรปเข้าสู่การเป็น ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น...

คณะกรรมาธิการยุโรปเผยเป้าหมายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิก

ด้วยเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2559 คณะกรรมาธิการยุโรป ได้เสนอเป้าหมายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิกระหว่างปี 2564-2573  โดยมีรายละเอียด ดังนี้           1....

คณะกรรมาธิการยุโรปลงนามเพื่อเร่งการป้องกันและรักษาความปลอดภัยออนไลน์

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership) ด้านการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ (Cyber Security)...

แนวโน้มใหม่ในการแก้ไขปัญหาอาหารเหลือทิ้งในสหภาพยุโรป

  อาหารเหลือทิ้งเป็นหนึ่งในประเด็นที่สหภาพยุโรปต้องหาทางแก้ไขเพื่อการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (circular economy) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญล่าสุดของสหภาพยุโรป...

มาตรการการวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รูปแบบใหม่ของอียู

  ภายหลังข่าวบริษัท Volkswagen ถูกองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐฯ ฟ้องกรณีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อบิดเบือนค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการทดสอบ...

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัท Start-up ในยุโรป

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

  สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ...