แนวโน้มใหม่ในการแก้ไขปัญหาอาหารเหลือทิ้งในสหภาพยุโรป

  อาหารเหลือทิ้งเป็นหนึ่งในประเด็นที่สหภาพยุโรปต้องหาทางแก้ไขเพื่อการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (circular economy) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญล่าสุดของสหภาพยุโรป...

มาตรการการวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รูปแบบใหม่ของอียู

  ภายหลังข่าวบริษัท Volkswagen ถูกองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐฯ ฟ้องกรณีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อบิดเบือนค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการทดสอบ...

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัท Start-up ในยุโรป

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

  สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ...

EU และกลุ่มประเทศทะเลเหนือลงนามแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานลม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 กลุ่มประเทศแถบทะเลเหนือ ซึ่งได้แก่ เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ สวีเดน พร้อมด้วย นาย Maroš Šefčovič...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2559

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2559โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2559

 สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2559โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น...