EU เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Horizon 2020

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 EU ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หรือ  Horizon 2020 ภายใต้ชื่อ Information Day & Brokerage Event...

คณะกรรมาธิการยุโรปเผยเป้าหมายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิก

 คณะกรรมาธิการยุโรป ได้เสนอค่าเป้าหมายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีของแต่ละประเทศสมาชิกระหว่างปี 2564-2573 ...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น...

คณะกรรมาธิการยุโรปปรับใช้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนกับสามอุตสาหกรรม

  เมื่อปลายปี 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้นำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy Package) แบบใหม่มาใช้ เพื่อพัฒนาให้สหภาพยุโรปเข้าสู่การเป็น ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น...

คณะกรรมาธิการยุโรปเผยเป้าหมายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิก

ด้วยเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2559 คณะกรรมาธิการยุโรป ได้เสนอเป้าหมายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิกระหว่างปี 2564-2573  โดยมีรายละเอียด ดังนี้           1....

คณะกรรมาธิการยุโรปลงนามเพื่อเร่งการป้องกันและรักษาความปลอดภัยออนไลน์

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership) ด้านการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ (Cyber Security)...

แนวโน้มใหม่ในการแก้ไขปัญหาอาหารเหลือทิ้งในสหภาพยุโรป

  อาหารเหลือทิ้งเป็นหนึ่งในประเด็นที่สหภาพยุโรปต้องหาทางแก้ไขเพื่อการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (circular economy) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญล่าสุดของสหภาพยุโรป...