อุปสงค์ของก๊าซธรรมชาติในยุโรปมีแนวโน้มลดลง

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 สภายุโรปได้จัดการอภิปรายเกี่ยวกับโครงการ Nord Stream 2 ซึ่งเป็นโครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างสหภาพยุโรปกับรัสเซีย...

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ...

สหภาพยุโรปเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยี 5G

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นาย Günther Oettinger กรรมาธิการยุโรปด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (Digital Economy and Society) กล่าวในงาน Mobile World Congress 2016 ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ว่า...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559 โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น...

สหภาพยุโรปลงทุน 217 ล้านยูโรสำหรับสาธารณูปโภคด้านพลังงาน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปเรื่องการลงทุนเงินจำนวน 217 ล้านยูโร เพื่อสร้างสาธารณูปโภคด้านพลังงาน...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2558

    สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2558 โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ...

ความร่วมมือของอียูกับ Union for the Mediterranean ในการส่งเสริม Blue Economy

              เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ประเทศสมาชิกอียูทั้ง 28 ประเทศและประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือ Union for the Mediterranean (UfM) อีกจำนวน 15 ประเทศ ได้สรุปการประชุมรัฐมนตรี Union for the Mediterranean Ministerial Conference on Blue Economy...