วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ...

EU และกลุ่มประเทศทะเลเหนือลงนามแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานลม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 กลุ่มประเทศแถบทะเลเหนือ ซึ่งได้แก่ เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ สวีเดน พร้อมด้วย นาย Maroš Šefčovič...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2559

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2559โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2559

 สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2559โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น...

อุปสงค์ของก๊าซธรรมชาติในยุโรปมีแนวโน้มลดลง

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 สภายุโรปได้จัดการอภิปรายเกี่ยวกับโครงการ Nord Stream 2 ซึ่งเป็นโครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างสหภาพยุโรปกับรัสเซีย...

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ...

สหภาพยุโรปเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยี 5G

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นาย Günther Oettinger กรรมาธิการยุโรปด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (Digital Economy and Society) กล่าวในงาน Mobile World Congress 2016 ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ว่า...