จับตาระเบียบยานยนต์ฉบับใหม่ของอียู กำหนดมาตรฐานสูงขึ้น

สหภาพยุโรปกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาร่างระเบียบที่จะส่งผลให้รถบรรทุก รถตู้ รถโค้ช รถพ่วง สามารถขออนุญาตวางจำหน่ายในยุโรปได้สะดวกขึ้น...

ประกาศเตือน อียูใช้ระเบียบ REACH แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป ระเบียบการจดทะเบียน ประเมิน และให้อนุญาตการใช้สารเคมี หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปว่าระเบียบ REACH จะเริ่มมีผลบังคับใช้...

เตือนร่างระเบียบ ‘Made in’ กระทบส่งออกไทย คาดใช้ในปีนี้

แจ้งเตือนผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมไทยให้จับตาร่างระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปที่กำหนดให้สินค้านำเข้าบางประเภท เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และอัญมณี ต้องติดฉลาก ‘Made-In’...

เงื่อนไขความปลอดภัยสินค้าของเด็กเล่นที่มีรูปทรงกลม (hemispheric toys)

ด้วยสหภาพยุโรปได้ออกประกาศคำตัดสินคณะกรรมาธิการยุโรป ที่ 2007/184/EC ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 ซึ่งลงพิมพ์ใน Official Journal เล่มที่ L 85 เรื่องการประกาศมาตรฐาน EN...

รายงานระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหารประจำปี 2549

ด้วยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศข่าว MEMO/07/139 รายงานประจำปีระบบเตือนภัยจากสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2547 โดยรายงานประจำปี 2549 มีสาระสรุปได้ ดังนี้ ...

อียูตรวจพบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากไทย

ด้วยประเทศสมาชิกอียูได้ตรวจพบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยในช่วงระยะเวลาห้าสัปดาห์แรกของปี 2550 รวม 10 รายการ...

ระเบียบ REACH ผ่านความเห็นชอบจากสภายุโรปแล้ว เตรียมใช้ปีหน้า

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ระเบียบการจดทะเบียน ประเมิน และให้อนุญาตการใช้สารเคมี (REACH) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภายุโรปในการพิจารณารอบที่สองแล้ว...

ผลการพิจารณาร่างระเบียบ REACH

ด้วยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 คณะเจรจาของคณะมนตรียุโรปพร้อมกับฝ่ายสภายุโรปได้สรุปการพิจารณาร่างระเบียบ REACH หลังจากที่การเจรจาได้ยืดเยื้อมา 3 ปี...