ข้อกล่าวหาการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโดยจีน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีการรวมตัวของกลุ่มลูกจ้างในอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อชุมนุมประท้วงการนำเข้าเหล็กราคาถูกจากจีน...

อียูออกกฎระเบียบประกาศกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าม่านบังแดดในรถยนต์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 อียูได้ออกระเบียบ Commission Implementing Regulation EU No 2016/137 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 กำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าม่านบังแดดในรถยนตร์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. สินค้า                        ...

EU เสนอร่างกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์

              จากกรณีหน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ Notice of Violation ตาม Clean Air Act ต่อ VW Group สหรัฐฯ...

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Thai Union) เข้าซื้อหุ้นใหญ่ของบริษัท รูเก้นฟิช เอจี (Rügen Fisch AG) ผู้ผลิตอาหารทะเลกระป๋องขนาดใหญ่ของเยอรมนี

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Thai Union) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและแปรรูปปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ของไทย เข้าซื้อหุ้นของบริษัท รูเก้นฟิช เอจี (Rügen Fisch AG) ของเยอรมนี เป็นจำนวนร้อยละ 51...

อียูออกกฎระเบียบใหม่สำหรับแคปซูลน้ำยาซักผ้าเพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตราย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การใช้แคปซูลน้ำยาซักผ้าที่มีสีสันสวยงามเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสะดวกกว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดอื่นๆ ทั่วไป อย่างไรก็ตาม...

VW ถูกลดความน่าเชื่อถือในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของอียูยังระส่ำอย่างต่อเนื่อง

              เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 Moody’s Investor Service สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ได้ลดความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัท Volkswagen (VW) จาก A2 มาเป็น A3...

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างขอเสนอกฎระเบียบใหม่ของอียูว่าด้วยอุปกรณ์การแพทย์

ตามที่ทีมงานไทยยุโรป.เน็ต ได้เคยนำเสนอข่าวเรื่องอียูร่างกฎระเบียบใหม่ว่าด้วยอุปกรณ์การแพทย์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความน่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานการผลิต...

การตรวจพบสินค้าไม่ปลอดภัยจากไทย(RAPEX 32/2558)

  ด้วยคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและผู้บริโภค(DG Health and Consumers) ได้เผยแพร่ผลการตรวจสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานของสหภาพยุโรปภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX- Rapid Alert System for Non-Food Products)...