EURES ปรับปรุงระบบใหม่เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานร่วม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รัฐสภายุโรปได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงระบบของ European Employment Service (EURES) เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานร่วม ลดอัตราการว่างงาน และอำนวยความสะดวกการจ้างงานเยาวชน EURES...

อียูกำหนดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่ เพื่อยกระดับนวัตกรรมเพิ่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Eco-innovation)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 อียูประกาศปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 เพื่อยกระดับนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน...

EESC สนับสนุนสหภาพตลาดทุนยุโรป

การลงทุนและการเคลื่อนย้ายของเงินทุนอย่างเสรีมีความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม...

ผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปให้ความเห็นด้านเศรษฐกิจและนโยบายการเงินแก่รัฐสภายุโรป

              เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นาย Mario Draghi ผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ให้ข้อมูล/ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายการเงินประจำไตรมาส (quarterly hearing) แก่...

คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเริ่มพิจารณา Anti Tax Avoidance Package

              ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอ Anti Tax Avoidance Package เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นพัฒนาการต่อเนื่องมาจากความพยายามระดับพหุภาคีภายใต้กรอบของ G20/OECD...

ข้อกล่าวหาการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโดยจีน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีการรวมตัวของกลุ่มลูกจ้างในอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อชุมนุมประท้วงการนำเข้าเหล็กราคาถูกจากจีน...

สรุปภาวะเศรษฐกิจของกรีซในรอบปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

  ในปี 2558 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่วุ่นวาย สับสน และยากลำบากอีกปีหนึ่งสำหรับประชาชนชาวกรีก เนื่องจากประสบกับหลายปัญหาในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ 1) ปัญหาเศรษฐกิจจากวิกฤติหนี้สิน...

แผนการจัดการหนี้เสียของรัฐบาลฮังการีและอิตาลีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป

วิกฤติการเงินและหนี้สาธารณะในยุโรปทำให้รัฐบาลฮังการีและอิตาลีวางแผนที่จะตัดหนี้เสียออกจากงบดุลเพื่อฟื้นฟูตลาดสินเชื่อ (credit market)...