คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเริ่มพิจารณา Anti Tax Avoidance Package

              ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอ Anti Tax Avoidance Package เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นพัฒนาการต่อเนื่องมาจากความพยายามระดับพหุภาคีภายใต้กรอบของ G20/OECD...

ข้อกล่าวหาการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโดยจีน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีการรวมตัวของกลุ่มลูกจ้างในอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อชุมนุมประท้วงการนำเข้าเหล็กราคาถูกจากจีน...

สรุปภาวะเศรษฐกิจของกรีซในรอบปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

  ในปี 2558 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่วุ่นวาย สับสน และยากลำบากอีกปีหนึ่งสำหรับประชาชนชาวกรีก เนื่องจากประสบกับหลายปัญหาในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ 1) ปัญหาเศรษฐกิจจากวิกฤติหนี้สิน...

แผนการจัดการหนี้เสียของรัฐบาลฮังการีและอิตาลีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป

วิกฤติการเงินและหนี้สาธารณะในยุโรปทำให้รัฐบาลฮังการีและอิตาลีวางแผนที่จะตัดหนี้เสียออกจากงบดุลเพื่อฟื้นฟูตลาดสินเชื่อ (credit market)...

German Trade And Investment (GTIA) วิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเศรษฐกิจของไทยที่มีผลต่อการลงทุน

German Trade And Investment (GTIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนสองทางของเยอรมนี ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับสถานการณ์และนโยบายเศรษฐกิจของไทย...

คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอข้อเสนอแก้ไขกฎระเบียบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

              เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่ข้อเสนอฉบับปรับปรุงกฎระเบียบเรื่อง Access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third...

ผลการวิเคราะห์การรับมือต่อวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551-2552 ของยุโรป

เมื่อ 7 ปีก่อน ยุโรปเผชิญกับวิกฤติการเงินซึ่งนำไปสู่วิกฤติหนี้สาธารณะหรือ  sovereign debt crisis โดยวิกฤติดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น...

รัฐบาลอิตาลีเจรจาแผนการจัดการหนี้เสียของภาคธนาคารในอิตาลีกับคณะกรรมาธิการยุโรป

              เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 อิตาลีและคณะกรรมาธิการยุโรปได้บรรลุความตกลงในหลักการสำหรับแผนจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan – NPL) ของภาคธนาคารในอิตาลี โดยนาย Pier Carlo Padoan...