รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozone ไตรมาส4/58

สำนักงานพาณิชย์ รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozone สรุปได้ดังนี้ GDP สำนักงานสถิติยุโรปยังไม่มีการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาส 4/58 อัตราเงินเฟ้อ...

รายงานภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนและสหภาพยุโรป 2015

5 ปีผ่านไปหลังเกิดวิกฤตในยุโรป การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปยังคงเผชิญความท้าทายต่างๆ ทั้งปัจจัยภายใน อาทิ การลดการใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงฐานะการคลังของสมาชิก...

การประชุม Plenary Session เรื่องตลาดร่วมดิจิตอล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

การประชุม Plenary Session ของรัฐสภายุโรป เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่องตลาดร่วมดิจิตอล (digital single market) ว่าสหภาพยุโรปจะต้องกำจัดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ (geo-blocking) และหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ...

คณะกรรมาธิการยุโรปชี้ความผิดเบลเยียมในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บรรษัทข้ามชาติจำนวน 35 ราย

            เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559  คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการสอบสวนกรณีรัฐบาลเบลเยียมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บรรษัทข้ามชาติ โดยระบุว่า...

อียูเปิดใช้ระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution: ODR) สำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศเปิดทดลองใช้ระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution: ODR) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)...

คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติการเข้าซื้อกิจการ TNT Express โดย FedEx

               เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้สรุปผลการตรวจสอบการเข้าซื้อ TNT Express ซึ่งเป็นกิจการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศจากเนเธอร์แลนด์ โดย FedEx...

คณะกรรมาธิการยุโรปปรับแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการใช้สินค้าใช้ประโยชน์สองทาง (dual use)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้แก้ไขระเบียบเรื่องมาตรการควบคุมการส่งออก การเคลื่อนย้าย การเป็นตัวแทนค้า (brokering) และการขนถ่ายสินค้า ซอฟต์แวร์...

การตรวจพบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากไทย (Rapex 51/2558)

ด้วยคณะกรรมาธิการด้านสุขภาพและผู้บริโภค (DG Health and Consumers) ได้เผยแพร่ผลการตรวจสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานของสหภาพยุโรปภายใต้ระบบเตือนภัย สินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX – Rapid Alert System for Non – Food Products)...