คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอข้อเสนอแก้ไขกฎระเบียบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

              เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่ข้อเสนอฉบับปรับปรุงกฎระเบียบเรื่อง Access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third...

ผลการวิเคราะห์การรับมือต่อวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551-2552 ของยุโรป

เมื่อ 7 ปีก่อน ยุโรปเผชิญกับวิกฤติการเงินซึ่งนำไปสู่วิกฤติหนี้สาธารณะหรือ  sovereign debt crisis โดยวิกฤติดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น...

รัฐบาลอิตาลีเจรจาแผนการจัดการหนี้เสียของภาคธนาคารในอิตาลีกับคณะกรรมาธิการยุโรป

              เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 อิตาลีและคณะกรรมาธิการยุโรปได้บรรลุความตกลงในหลักการสำหรับแผนจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan – NPL) ของภาคธนาคารในอิตาลี โดยนาย Pier Carlo Padoan...

คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอ Anti-Tax Avoidance Package

              เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอ Anti-Tax Avoidance Package (รายละเอียดที่http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_en.htm) ต่อคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป โดยมีร่างกฎหมาย Council Directive laying down rules against tax avoidance...

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozone ไตรมาส4/58

สำนักงานพาณิชย์ รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozone สรุปได้ดังนี้ GDP สำนักงานสถิติยุโรปยังไม่มีการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาส 4/58 อัตราเงินเฟ้อ...

รายงานภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนและสหภาพยุโรป 2015

5 ปีผ่านไปหลังเกิดวิกฤตในยุโรป การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปยังคงเผชิญความท้าทายต่างๆ ทั้งปัจจัยภายใน อาทิ การลดการใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงฐานะการคลังของสมาชิก...

การประชุม Plenary Session เรื่องตลาดร่วมดิจิตอล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

การประชุม Plenary Session ของรัฐสภายุโรป เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่องตลาดร่วมดิจิตอล (digital single market) ว่าสหภาพยุโรปจะต้องกำจัดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ (geo-blocking) และหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ...

คณะกรรมาธิการยุโรปชี้ความผิดเบลเยียมในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บรรษัทข้ามชาติจำนวน 35 ราย

            เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559  คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการสอบสวนกรณีรัฐบาลเบลเยียมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บรรษัทข้ามชาติ โดยระบุว่า...