รายงานของคณะกรรมาธิการยุโรปชี้ว่าภาคธุรกิจออนไลน์ในอียูนิยมใช้การจำกัดทางภูมิศาสตร์

            เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการแข่งขัน ได้เผยแพร่รายงานการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้การจำกัดทางภูมิศาสตร์ในการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (geo-blocking)...

คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปพิจารณามาตรการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีของบรรษัทข้ามชาติ

           ตามที่คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเริ่มพิจารณา Anti Tax Avoidance Package โดยกำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาร่างข้อบังคับ Revised Administrative Cooperation Directive...

ธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับเพิ่มการใช้มาตรการ QE และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

          ตามที่นาย Mario Draghi ผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรป (ECB)...

การอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิด Industry 4.0 ระหว่างการประชุมประจำปี 2559 สมาพันธ์ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2559 สมาพันธ์ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs หรือ Mittelstand) (Bundesverband für Mittelständische Wirtschaft –BVMW) ได้จัดการประชุมประจำปี 2559 โดยมีการอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิด Industry 4.0...

EURES ปรับปรุงระบบใหม่เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานร่วม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รัฐสภายุโรปได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงระบบของ European Employment Service (EURES) เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานร่วม ลดอัตราการว่างงาน และอำนวยความสะดวกการจ้างงานเยาวชน EURES...

อียูกำหนดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่ เพื่อยกระดับนวัตกรรมเพิ่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Eco-innovation)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 อียูประกาศปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 เพื่อยกระดับนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน...

EESC สนับสนุนสหภาพตลาดทุนยุโรป

การลงทุนและการเคลื่อนย้ายของเงินทุนอย่างเสรีมีความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม...

ผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปให้ความเห็นด้านเศรษฐกิจและนโยบายการเงินแก่รัฐสภายุโรป

              เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นาย Mario Draghi ผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ให้ข้อมูล/ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายการเงินประจำไตรมาส (quarterly hearing) แก่...