วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนมิถุนายน 2560

  ดาวโหลดรายงานฉบับเต็มได้...

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนเมษายน 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนมีนาคม 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

เว็บไซต์ Amazon Ebay และ Alibaba ให้ความร่วมมือกับ EU นำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยออกจากพื้นที่เว็บไซต์

  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ E-commerce รายใหญ่ ได้แก่ Amazon Ebay และ Alibaba ได้ให้ความร่วมมือกับ EU ในการนำรายการสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานของ EU ออกจากหน้าเว็บไซต์...

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

   

EU ประกาศมาตรฐาน Eco-design ใหม่ สำหรับเครื่องทำความร้อน (air heating products) เครื่องทำความเย็น (cooling products) ระบบทำความเย็นอุณหภูมิสูง (high temperature process chillers) และแฟนคอยล์ ยูนิต (fan coil units)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา EU ได้ประกาศเงื่อนไขมาตรฐาน Eco-design ฉบับใหม่ สำหรับเครื่องทำความร้อน (air heating products) เครื่องทำความเย็น (cooling products) ระบบทำความเย็นอุณหภูมิสูง (high temperature process chillers)...

EU ร่วมมือกับองค์กร OECD ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เว็บไซต์ thaieurope.net ได้เคยรายงานเกี่ยวกับการสนับสนุนของ EU ในกองทุน Vision Zero Fund เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในประเทศผู้ผลิตสินค้า (http://bit.ly/2nkzlAQ) หลังจากกรณีโรงงานผลิตเสื้อผ้า Rana Plaza...