วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

...

EU ประกาศระเบียบอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ (active substance) เพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (biocidal products)

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) จำนวน 6 ฉบับ คือ 2017/1273 – 1278 แจ้งอนุญาตการใช้สารออกฤทธิ์ (active substance) ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (biocidal products)...

รายงานภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนและสหภาพยุโรป (14 ก.ค. 60)

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

การจัดเก็บภาษีและพิธีการศุลกากรสินค้า e-commerce ในสหภาพยุโรป

รายงานการศึกษานโยบายและกฏหมายศุลกากรในต่างประเทศ การจัดเก็บภาษีและพิธีการศุลกากร สินค้า e-commerce ในสหภาพยุโรป ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนมิถุนายน 2560

  ดาวโหลดรายงานฉบับเต็มได้...

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนเมษายน 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนมีนาคม 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...