ผู้ประกอบการไทยด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมแสดงสินค้าในงาน MEDICA 2014 ที่เมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมนี วันที่ 12 -15 พฤศจิกายน 2557

                  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เดินทางไปเยี่ยมชมงาน MEDICA 2014 ที่เมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมนี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -15 พฤศจิกายน 2557...

รายงานฐานะการคลังของยูโรโซนและสหภาพยุโรป

                ตามเงื่อนไขในสนธิสัญญา Maastricht สมาชิกสหภาพยุโรปต้องจัดทางบประมาณขาดดุลไม่เกินร้อยละ 3 /GDP และสัดส่วนหนี้สาธารณะ/GDP ไม่เกินร้อยละ 60/GDP โดยสมาชิกฯ ต้องรายงานฐานะการคลังต่อ EU...

ผลการสำรวจความเห็นแกนนำชุมชนต่อการเข้าร่วมประชุม ASEM 10 ของนายกรัฐมนตรี

     ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (The Researchers in Community Happiness Association – TRICHA) หรือมาสเตอร์โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างแกนนำชุมชนที่มีต่อการเดินทางเข้าร่วมการประชุม ASEM 10...

“Thai Seafood: Advance of Labour and Social Responsibility”

Presentations on “Thai Seafood: Advance of Labour and Social Responsibility” Ministry of Foreign Affairs Ministry of Labour Ministry of Justice Department of Fisheries Ministry of Social Development & Human Security Thai Fishery Producers...

RAPEX ตรวจพบสินค้าไม่ปลอดภัยจากไทย เดือน ต.ค. 57

   คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและผู้บริโภค (DG Health and Consumers) ได้เผยแพร่ผลการตรวจสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานของสหภาพยุโรปภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX – Rapid Alert System for Non- Food Products)...

รายงานการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวกรีก ปัญหาและอุปสรรค และโอกาสทางการค้าของไทยในตลาดกรีซ

  1. ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวกรีก   ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของกรีซปี 2552 ชาวกรีกมีพฤติกรรมการบริโภคในลักษณะหรูหราฟู่ฟ่า ทั้งการกิน การอยู่ และการแต่งกาย...

สภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนและสหภาพยุโรป เดือนต.ค. 57

ปัจจัยเชิงลบยังคงรุมเร้า ตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมล่าสุดลดลง เป็นผลจากการผลิตสินค้าทุนลดลง เป็นสัญญาณถดถอยของภาคอุตสาหกรรม อัตราเงินเฟ้อลดลงต่อเนื่องเหลือร้อยละ 0.3...

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรป เดือนตุลาคม 2557

  รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด ณ วันที่  16 ตุลาคม 2557 ของสหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศ Eurozone  สรุปประเด็นสำคัญดังนี้ อัตราเงินเฟ้อ...