พาณิชย์คลายกังวลให้นักลงทุนต่างชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายต่างด้าว

               กระทรวงพาณิชย์ คลายความกังวลฝห้นักลงทุนต่างชาติ กรณีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวอาจส่งผลกระทบต่อการลง ทุน...

การควบคุมมาตรฐานสินค้าและการให้บริการในสหภาพยุโรป

       สินค้าและการให้บริการที่มีจำนวนมากมายในสหภาพยุโรปนั้นทำให้การจัดตั้งมาตรฐานควบคุมสินค้าและการให้บริการเหล่านี้มีความสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง...

รายงานภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนและสหภาพยุโรป พ.ย.57

              เศรษฐกิจในภาพรวม ความกังวลด้าน Stagnation หรือภาวะเศรษฐกิจซบเซาของยูโรโซนได้ผ่อนคลายลง หลังตัวเลข GDP Growth ใน ไตรมาส 3/57 QoQ ได้กระเตื้องขึ้นเล็กน้อย จำนวนสมาชิกที่มี GDP Growth...

ภาวะเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเดือน ต.ค. 57

                 ดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 3/57 สหราชอาณาจักรยังอยู่ในเกณฑ์ดี GDP Growth อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/57 ที่ร้อยละ 0.9 จาการขยายตัวของทั้ง 4...

ผู้ประกอบการไทยด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมแสดงสินค้าในงาน MEDICA 2014 ที่เมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมนี วันที่ 12 -15 พฤศจิกายน 2557

                  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เดินทางไปเยี่ยมชมงาน MEDICA 2014 ที่เมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมนี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -15 พฤศจิกายน 2557...

รายงานฐานะการคลังของยูโรโซนและสหภาพยุโรป

                ตามเงื่อนไขในสนธิสัญญา Maastricht สมาชิกสหภาพยุโรปต้องจัดทางบประมาณขาดดุลไม่เกินร้อยละ 3 /GDP และสัดส่วนหนี้สาธารณะ/GDP ไม่เกินร้อยละ 60/GDP โดยสมาชิกฯ ต้องรายงานฐานะการคลังต่อ EU...

ผลการสำรวจความเห็นแกนนำชุมชนต่อการเข้าร่วมประชุม ASEM 10 ของนายกรัฐมนตรี

     ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (The Researchers in Community Happiness Association – TRICHA) หรือมาสเตอร์โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างแกนนำชุมชนที่มีต่อการเดินทางเข้าร่วมการประชุม ASEM 10...

“Thai Seafood: Advance of Labour and Social Responsibility”

Presentations on “Thai Seafood: Advance of Labour and Social Responsibility” Ministry of Foreign Affairs Ministry of Labour Ministry of Justice Department of Fisheries Ministry of Social Development & Human Security Thai Fishery Producers...