เว็บไซต์ Amazon Ebay และ Alibaba ให้ความร่วมมือกับ EU นำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยออกจากพื้นที่เว็บไซต์

  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ E-commerce รายใหญ่ ได้แก่ Amazon Ebay และ Alibaba ได้ให้ความร่วมมือกับ EU ในการนำรายการสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานของ EU ออกจากหน้าเว็บไซต์...

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

   

EU ประกาศมาตรฐาน Eco-design ใหม่ สำหรับเครื่องทำความร้อน (air heating products) เครื่องทำความเย็น (cooling products) ระบบทำความเย็นอุณหภูมิสูง (high temperature process chillers) และแฟนคอยล์ ยูนิต (fan coil units)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา EU ได้ประกาศเงื่อนไขมาตรฐาน Eco-design ฉบับใหม่ สำหรับเครื่องทำความร้อน (air heating products) เครื่องทำความเย็น (cooling products) ระบบทำความเย็นอุณหภูมิสูง (high temperature process chillers)...

EU ร่วมมือกับองค์กร OECD ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เว็บไซต์ thaieurope.net ได้เคยรายงานเกี่ยวกับการสนับสนุนของ EU ในกองทุน Vision Zero Fund เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในประเทศผู้ผลิตสินค้า (http://bit.ly/2nkzlAQ) หลังจากกรณีโรงงานผลิตเสื้อผ้า Rana Plaza...

EU ประกาศหลักเกณฑ์การขอฉลาก Ecolabel สำหรับพื้นผิววัสดุจากไม้ (wood) ไม้ก๊อก (cork) และไม้ไผ่ (bamboo)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 EU ประกาศหลักเกณฑ์ในการขอฉลาก Ecolabel สำหรับวัสดุตกแต่งพื้น (food covering) (Commission (EU)) 2017/176 of 25 January 2017 on establishing EU Ecolabel criteria for wood-, cork- and bamboo-based floor coverings) ครอบคลุมวัสดุจากไม้ (wood) ไม้ก๊อก (cork) และไม้ไผ่...

ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรป และกลุ่ม Eurozone

  1. GDP                    Eurostat ได้ประกาศข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับตัวเลข GDP สำหรับไตรมาสที่ 3/2559 ว่า มีอัตราการเติบโตเท่ากับ 0.3% ใน Eurozone และ 0.4% ใน EU28 ซึ่งคงที่เท่ากับในไตรมาสที่ 2/2559...

EU ประกาศข้อเสนอร่างกฎระเบียบ e-Privacy Regulation ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communication Services)

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 EU ได้เสนอร่างกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (e-Privacy Regulation) ใหม่ แทนข้อบังคับ e-Privacy Directive เดิม...

รายงานตรวจพบสินค้าอาหารส่งออกไทยที่ไม่ได้มาตรฐานของสหภาพยุโรปประจำเดือนธันวาคม 2559

  1. สินค้าอาหารที่มีถิ่นกำเนิดในไทย (origin) และถูกส่งออกไปยังสหภาพยุโรป           1.1 สินค้าปลาหมึก (cephalopods) และผลิตภัณฑ์จากปลาหมึก           อิตาลีตรวจพบสาร cadmium ในปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง (squid) จำนวน...