ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรป

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozones ดังนี้ 1) อัตราเงินเฟ้อ...

บทความเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของสหภาพยุโรปกับการค้าระหว่างประเทศ

  ดูข้อมูลได้ที่...

สภาวะเศรษฐกิจของโรมาเนีย

               ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 จีดีพี ของโรมาเนียขยายตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ได้เคยคาดการณ์ไว้...

เศรษฐกิจสาธารณรัฐเช็กและการค้าไทย – เช็ก

           สถานการณ์เศรษฐกิจของเช็กในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2556 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 1 ซึ่งเศรษฐกิจถดถอยอย่างมาก...

เศรษฐกิจโปรตุเกสมีแนวโน้มฟื้นตัว

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2556  สนง.สถิติแห่งชาติโปรตุเกสได้เผยแพร่รายงานประมาณการเบื้องต้นของเศรษฐกิจโปรตุเกสประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ซึ่งรายงานดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.  GDP...

ศักยภาพในการพัฒนาของมอนเตเนโกร

           ไทยและมอนเตเนโกรมีรากฐานความสัมพันธ์ในระดับรัฐที่ดีมาก และทั้งสองก็มีท่าทีที่พร้อมที่จะร่วมมือกันในด้านต่างๆ...

เขตเศรษฐกิจพิเศษของฮังการี

            ฮังการีมีเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ Free Enterprise Zone ซึ่งลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษจะต้องอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน...

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ มอนเตเนโกร และ โครเอเชีย

                             จากการเดินทางทางรถยนต์ผ่านเส้นทางประเทศมอนเตเนโกรและโครเอเชียโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์...