ศักยภาพในการพัฒนาของมอนเตเนโกร

           ไทยและมอนเตเนโกรมีรากฐานความสัมพันธ์ในระดับรัฐที่ดีมาก และทั้งสองก็มีท่าทีที่พร้อมที่จะร่วมมือกันในด้านต่างๆ...

เขตเศรษฐกิจพิเศษของฮังการี

            ฮังการีมีเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ Free Enterprise Zone ซึ่งลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษจะต้องอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน...

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ มอนเตเนโกร และ โครเอเชีย

                             จากการเดินทางทางรถยนต์ผ่านเส้นทางประเทศมอนเตเนโกรและโครเอเชียโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์...

มาตราการ Golden Visa ของโปรตุเกสและการใช้ประโยชน์ของนักลงทุนจีน

                           ทีมงานไทยยุโรป.เน็ตเคยรายงานเกี่ยวกับมาตราการการให้เครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่เอกชนต่างชาติที่ลงทุนในโปรตุเกสแล้ว...

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozone

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozone 1. อัตราเงินเฟ้อ สำนักงานสถิติยุโรปได้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีในเดือนมิถุนายน 2556 ใน Eurozone...

การตรวจพบสินค้าไม่ปลอดภัยจากไทย (RAPEX)

                               คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและผู้บริโภค DG Health and Consumer ได้เผยแพร่ผลการตรวจสินคี่ไม่ได้มาตรฐานจองสหภาพบุโรปภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX – Rapid Alert System...

ลัตเวียมีแผนที่จะใช้เงินสกุลยูโร ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นไป

ลัตเวียมีแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้เงินสกุลยูโร ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นไป...

Export Helpdesk คู่มือการเจาะตลาดอียูสำหรับผู้ประกอบการไทย

              สหภาพยุโรปหรืออียูเป็นตลาดร่วมใหญ่ที่สุดของโลกประกอบด้วยประเทศสมาชิก 28 ประเทศ โดยล่าสุดประเทศโครเอเชียเพิ่งเข้าเป็นสมาชิกอียูลำดับที่ 28 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556...