การสัมมนา หัวข้อ ‘EU Regulations on Food and Feed Safety: Current State of Affairs and Future Trend’ ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย. 2556 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

          เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2556 คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ในความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป...

ข้อมูลเศรษฐกิจพิเศษของมอนเตเนโกร

  แผนพัฒนา Business Zone ของมอนเตเนโกร รัฐบบาลมอนเตเนโกรได้ออกแผนพัฒนา Business Zone เพื่อกระตุ้นการลงทุนของธุรกิจขนาดเล็กและย่อมในพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน...

การค้าไทย – กรีซ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556

                 วิกฤติหนี้ของกรีซได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมารนัฐบาลกรีซไพ้ออกมาตราการลดค่าใช้จ่ายอย่างเข็มงวด ในภาคเอนเอง...

ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรป

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงานความคืบหน้าสถาณการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozone สรุปได้ดังนี้ 1. GDP...

ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรป

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozones ดังนี้ 1) อัตราเงินเฟ้อ...

บทความเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของสหภาพยุโรปกับการค้าระหว่างประเทศ

  ดูข้อมูลได้ที่...

สภาวะเศรษฐกิจของโรมาเนีย

               ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 จีดีพี ของโรมาเนียขยายตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ได้เคยคาดการณ์ไว้...

เศรษฐกิจสาธารณรัฐเช็กและการค้าไทย – เช็ก

           สถานการณ์เศรษฐกิจของเช็กในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2556 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 1 ซึ่งเศรษฐกิจถดถอยอย่างมาก...