รายงานสถานะเรื่องนโยบาย Corporate Social Responsibility หรือ CSR ของสหภาพยุโรป

          เมื่อเดือนตุลาคม 2554 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอนโยบายด้านบรรษัทบริบาล (corporate social responsibility : CSR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน...

ความคืบหน้าเศรษฐกิจในยุโรป

(1) สนง. สถิติยุโรปได้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีในเดือนกันยายน 2556 ใน Eurozone จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1.1 (2) ดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนสิงหาคม 2556 คงที่ในเขต Eurozone แต่ปรับตัวสูงขึ้นใน EU 28 ที่ร้อยละ...

ท่าเรือน้ำลึก Sines ของโปรตุเกส

                ท่าเรือ Sines หรือ Port of Sines ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลิสบอนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 160 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1978 ที่เมือง Sines ซึ่งอยู่ติดมหาสมุทรแอตแลนติก...

บทความเรื่อง “Emerging Spain?”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดได้สรุปเนื้อหาบทความเรื่อง “Emerging Spain?”ซึ่งเป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ในภาพรวมเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสเปน...

การสัมมนา หัวข้อ ‘EU Regulations on Food and Feed Safety: Current State of Affairs and Future Trend’ ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย. 2556 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

          เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2556 คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ในความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป...

ข้อมูลเศรษฐกิจพิเศษของมอนเตเนโกร

  แผนพัฒนา Business Zone ของมอนเตเนโกร รัฐบบาลมอนเตเนโกรได้ออกแผนพัฒนา Business Zone เพื่อกระตุ้นการลงทุนของธุรกิจขนาดเล็กและย่อมในพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน...

การค้าไทย – กรีซ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556

                 วิกฤติหนี้ของกรีซได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมารนัฐบาลกรีซไพ้ออกมาตราการลดค่าใช้จ่ายอย่างเข็มงวด ในภาคเอนเอง...

ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรป

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงานความคืบหน้าสถาณการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozone สรุปได้ดังนี้ 1. GDP...