ความคืบหน้ากฏหมายรองรับการใช้บริการโรมมิ่งในอัตราเดียวกับค่าบริการภายในประเทศ (Roam like at home)

            หลังจากที่ทีมงาน Thaieurope.net ได้รายงานเมื่อเดือนตุลาคม 2559 เกี่ยวกับความคืบหน้าการให้บริการโรมมิ่งในอัตราเดียวกับค่าบริการภายในประเทศ (Roam like at home)...

EU ประกาศร่างข้อเสนอเงื่อนไขการใช้บริการโรมมิ่งในอัตราเดียวกับค่าบริการภายในประเทศ (Roam like at home)

  หลังจากที่ EU ยกเลิกข้อเสนอเงื่อนไขการใช้บริการอย่างเป็นธรรม (Fair Use Policy) เดิมสำหรับการใช้บริการโรมมิ่งในอัตราเดียวกับค่าบริการภายในประเทศ...

ความคืบหน้ากฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสำหรับการค้า e-commerce

            หลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอชุดร่างกฎหมายเกี่ยวกับ e-commerce เพื่อพัฒนาสหภาพยุโรปสู่ตลาดร่วมดิจิตอล (e-commerce package) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559...

จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2559

จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน...

คณะกรรมาธิการยุโรปเริ่มการสอบสวนรัฐบาลลักเซมเบิร์ก์ให้การอุดหนุนทางภาษีแก่ Engie

Photo attributed to European Conservatives and Reformists Group           หลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีคำสั่งให้รัฐบาลไอร์แลนด์เรียกเก็บภาษีย้อนหลังจาก Apple Inc. เป็นจำนวน 1.3 หมื่นล้านยูโร...

แนวโน้มสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุโรป

  ผลการรายงานปี 2015 พบว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรทั่วยุโรปสามารถยึดของกลางจากการลักลอบขนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากถึง 40 ล้านชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 650 ล้านยูโร...