สิ้นสุดอัตราค่าบริการโรมมิ่ง: คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดนโยบายการใช้บริการอย่างเป็นธรรม (Fair Use)

  ตามที่ทีมงานไทยยุโรปได้ติดตามเสนอรายงานการควบคุมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้งานโทรศัพท์มือถือภายในประเทศสมาชิกหรือโรมมิ่งมาโดยตลอดนั้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559...

การจัดทำตัวชี้วัดตลาดผู้บริโภคประจำปี 2559

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่ตัวชี้วัดตลาดผู้บริโภคประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลภาพรวมของตลาดร่วมยุโรป...

รายงานภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนและ EU ประจำไตรมาสที่ 2

รายงานภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนและ EU ประจำไตรมาสที่ 2 มีสาระสำคัญดังนี้       1. ภาพรวมเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจของ EU ปรับตัวลดลง...

คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอแผนปฏิรูปการจัดการลิขสิทธิ์ของสื่อบนอินเตอร์เน็ต

            ในวันที่ 21 กันยายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปมีกำหนดที่จะเผยแพร่ข้อเสนอการปฏิรูปการจัดการลิขสิทธิ์ของสื่อบนอินเตอร์เน็ตที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้แผน Digital Single Market...

จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

  จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559...

การประชุม Governing Council ของธนาคารกลางยุโรปครั้งล่าสุดประเมินสถานการณ์นโยบายการเงินและผลกระทบจาก Brexit

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank – ECB) ได้เผยแพร่รายงานการประชุม Governing Council ของ ECB เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่ง...

EU รับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเตรียมเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (ePrivacy) ฉบับใหม่

            เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปด้าน Digital Single Market ได้เผยแพร่รายงานการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (public consultation)...

รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่างประเทศ Union Customs Code – กฎเกณฑ์ศุลกากรใหม่ในยุโรปและผลกระทบต่อผู้ประกอบการในเอเชีย

  รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่างประเทศ Union Customs Code –...